Staatsbezoek aan Denemarken – dag 2

Op uitnodiging van Hare Majesteit Koningin Margrethe brengen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin van 28 tot en met 30 maart 2017 een staatsbezoek aan het Koninkrijk Denemarken in aanwezigheid van de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister-presidenten van de Gemeenschappen en Gewesten. Het staatsbezoek heeft tot doel de banden tussen Denemarken en België te versterken, in het bijzonder op economisch, academisch en cultureel vlak. Dit o.m. rond de thema’s duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie, gezondheid, vervoerslogistiek en smart cities. De Deense en Belgische Koninklijke Families onderhouden nauwe banden sinds 1863. De Koning en de Koningin namen in 2015 deel aan de viering van de 75ste verjaardag van Koningin Margrethe.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Staatsbezoek aan Denemarken – dag 1

Op uitnodiging van Hare Majesteit Koningin Margrethe brengen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin van 28 tot en met 30 maart 2017 een staatsbezoek aan het Koninkrijk Denemarken in aanwezigheid van de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister-presidenten van de Gemeenschappen en Gewesten. Het staatsbezoek heeft tot doel de banden tussen Denemarken en België te versterken, in het bijzonder op economisch, academisch en cultureel vlak. Dit o.m. rond de thema’s duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie, gezondheid, vervoerslogistiek en smart cities. De Deense en Belgische Koninklijke Families onderhouden nauwe banden sinds 1863. De Koning en de Koningin namen in 2015 deel aan de viering van de 75ste verjaardag van Koningin Margrethe.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Wikifin@School Challenge

Hare Majesteit de Koningin woont de opening bij van de Week van het Geld georganiseerd door FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Voor deze gelegenheid reikt Wikifin de prijs van de Wikifin@School Challenge uit aan leerlingen uit het secundair onderwijs. Het aanbod van financiële producten wordt alsmaar complexer en ruimer, daarom is het leren van goede gewoontes rond geld belangrijk. Jongeren moeten risico’s kunnen inschatten, een budget opstellen of een keuze kunnen maken tussen de juiste krediet- of spaarformule. De Koningin steunt reeds enkele jaren initiatieven rond financiële geletterdheid binnen het gezin en op school. De activiteit vindt plaats in Euronext te Brussel.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Herdenkingsplechtigheden van de aanslagen

Op woensdagvoormiddag 22 maart 2017 vinden verschillende plechtigheden plaats ter herdenking van de aanslagen die ons land vorig jaar hebben getroffen. Deze plechtigheden worden gezamenlijk georganiseerd door de Federale regering, Brussels Airport en door MIVB. Dit in nauwe samenwerking met de families van de slachtoffers. Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen de plechtigheden in Brussels Airport, in het metrostation Maalbeek en in de Kleine Wetstraat te Brussel bij.

  Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Tentoonstelling Marthe Wéry

Hare Majesteit de Koningin bezoekt de tentoonstelling Marthe Wéry. Oeuvres, recherches et documents dans les collections du BPS22. Marthe Wéry (1930-2005) was een van de leidende figuren van de niet-figuratieve kunst in België. Het BPS22 bezit de grootste collectie van haar werken. In het Koninklijk Paleis te Brussel realiseerde Marthe Wéry een belangrijk ensemble van geschilderde panelen in groene kleurschakeringen. De tentoonstelling vindt plaats in het BPS22 Musée d’art de la Province du Hainaut te Charleroi.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Concert – Koningin Elisabethwedstrijd

Hare Majesteit de Koningin woont een concert van het Koningin Elisabethwedstrijd bij. Dit concert is speciaal gericht op een jong publiek. Door haar aanwezigheid wenst de Koningin de interesse van jongeren voor klassieke muziek aan te moedigen. Het concert vindt plaats in Flagey te Brussel.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Nidhi Chaphekar

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hebben mevrouw Nidhi Chaphekar, slachtoffer van de aanslagen van 22 maart 2016 ontvangen. Mevrouw Chaphekar is de Indische stewardess van wie de foto de wereld rondging. Ze liep zware brandwonden op en werd eerst in België behandeld. In april 2016 hebben de Vorsten haar in een ziekenhuis in Charleroi bezocht, maar mevrouw Chaphekar was nog in kunstmatige coma.  Een jaar na de aanslagen is zij opnieuw op bezoek in België en werd zij door de Vorsten ontvangen voor een ontmoeting in het Koninklijk Paleis te Brussel.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Week van de Zorg

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan de Week van de Zorg, een initiatief van Dag van de Zorg vzw. Dit jaarlijks evenement heeft als doelstelling een maatschappelijk draagvlak te creëren voor de noden en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. De Koningin brengt in dit kader een bezoek aan De Switch en het Centrum Molenmoes. Beiden zijn een begeleidingsinitiatief van De Wissel vzw met als doelgroep jongeren. Met dit bezoek legt de Koningin de nadruk op het belang van een goede geestelijke gezondheidszorg voor kwetsbare jongeren. Het bezoek vindt plaats te Holsbeek en Rotselaar.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Young Belgian Strings

Hare Majesteit de Koningin woont een concert van de Young Belgian Strings bij. Young Belgian Strings is een strijkorkest van jonge talenten uit Belgische Conservatoria en Muziek Hogescholen. Door haar aanwezigheid wenst de Koningin beloftevolle jonge muzikanten te steunen en de interesse van jongeren aan te moedigen voor klassieke muziek. Het concert vindt plaats in Flagey te Brussel.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Each one teach one

Hare Majesteit de Koningin bezoekt een tutoraatsproject in het kader van de projectoproep ‘each one teach one’ van het Koningin Mathildefonds. Het project richt zich op studenten van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AHUA) die als tutoren wekelijks bijles geven aan groepjes leerbedreigde leerlingen. Ze treden op als coach, vertrouwenspersoon, rolmodel en vriend. Hiermee wil dit project  gelijke onderwijskansen bevorderen, de doorstroommogelijkheden en de slaagkansen binnen het hoger onderwijs optimaliseren. De Koningin ontmoet eveneens de deelnemers aan het project. De voorstelling vindt plaats in het KA Hoboken.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017
Alle originele inhoud op deze pagina's wordt gedigitale vingerafgedrukt en gecertificeerd door Digiprove