NAVO-vergadering – partners van Staatshoofden en Regeringsleiders

Hare Majesteit de Koningin ontvangt de partners van de Staatshoofden en Regeringsleiders die deelnemen aan de bijzondere NAVO-vergadering. De partners bezoeken eerst de Koninklijke Serres. Na de wandeling nodigt de Koningin hen uit voor een diner in het Kasteel.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Audiëntie van de President van de Verenigde Staten van Amerika

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen de President van de Verenigde Staten van Amerika en de First Lady in audiëntie.
Eerste Minister Charles Michel ontvangt vervolgens President Donald Trump voor een werkvergadering.
Beide ontmoetingen vinden plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Ronde tafel

Deze voormiddag nam Hare Majesteit de Koningin deel aan een ronde tafel rond het thema mantelzorg. Ze sprak met professionals, vrijwilligers en academici uit verschillende geledingen van de zorg. Naar schatting is 10% van de Belgische bevolking betrokken bij de zorg van een zorgbehoevende. De Koningin zal op langere termijn deelnemen aan activiteiten rond dit thema. Zo zal zij op 1 juni 2017 een bezoek brengen aan de thuiszorgorganisatie Wit-Gele Kruis. De ronde tafel vond plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel.


Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Koningin Mathilde Prijs 2017

Hare Majesteit de Koningin reikt de Koningin Mathilde Prijs 2017 uit. De Koningin ontmoet eerst de vertegenwoordigers van de geselecteerde projecten en de leden van de jongerenjury in de Koning Boudewijnstichting.
Sedert zijn oprichting in 2000, kent het Fonds jaarlijks een prijs toe aan een bijzonder initiatief in België dat de positie van maatschappelijk kwetsbare mensen en groepen in de samenleving versterkt. Het Fonds koos dit jaar voor de projectoproep Music connects. Dankzij muziek krijgen jongeren uit verschillende achtergronden de kans om zich te emanciperen en hun toekomst met succes vorm te geven. 23 projecten werden in het kader van de oproep geselecteerd en ondersteund door het Fonds. Hieruit koos een jongerenjury de laureaat voor de Koningin Mathilde Prijs 2017. De uitreiking vindt plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Provincie Oost-Vlaanderen

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brengen een bezoek aan de Provincie Oost-Vlaanderen. Het bezoek start in het Kasteel Wissekerke waar zij de verschillende actoren van de Sigmaplan ter voorkoming van overstroming van de Scheldevallei ontmoeten. Ze krijgen er ook uitleg over het project Van steen tot steen langs de Schelde. Vervolgens bezoeken de Vorsten de Polders van Kruibeke. De Polders zijn het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen en vormen een uniek natuurgebied. Hierna bezoeken ze de Wase Werkplaats in Temse. Dit is een beschutte werkplaats goed voor in totaal 700 jobs en verspreid over drie locaties (Temse, Zele en Beveren). Tenslotte bezoeken ze Fedasil Dendermonde waar ze jonge asielzoekers ontmoeten. Fedasil is een centrum voor minderjarige asielzoekers, gevestigd in de Abdijschool. Het provinciebezoek wordt afgesloten met een bezoek aan het stadhuis en de vernieuwde Lakenhal van Dendermonde.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Baillet Latour Gezondheidsprijs 2017

Hare Majesteit de Koningin reikt de Baillet Latour Gezondheidsprijs 2017 uit. Dit jaar staat de Prijs in het teken van het onderzoek naar neurologische aandoeningen. Deze prestigieuze Prijs wordt uitgereikt aan een wetenschapper voor zijn of haar bijdragen in het medisch onderzoek in België. Verder reikt het Fonds Baillet Latour elk jaar ook een beurs uit over hetzelfde thema aan een jonge groepsleider voor een onderzoeksproject in een Belgische universiteit of in een Universitair Ziekenhuis. De prijsuitreiking vindt plaats in het Paleis der Academiën te Brussel.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Staatsbezoek aan Denemarken – dag 3

Op uitnodiging van Hare Majesteit Koningin Margrethe brengen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin van 28 tot en met 30 maart 2017 een staatsbezoek aan het Koninkrijk Denemarken in aanwezigheid van de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister-presidenten van de Gemeenschappen en Gewesten. Het staatsbezoek heeft tot doel de banden tussen Denemarken en België te versterken, in het bijzonder op economisch, academisch en cultureel vlak. Dit o.m. rond de thema’s duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie, gezondheid, vervoerslogistiek en smart cities. De Deense en Belgische Koninklijke Families onderhouden nauwe banden sinds 1863. De Koning en de Koningin namen in 2015 deel aan de viering van de 75ste verjaardag van Koningin Margrethe.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017
Alle originele inhoud op deze pagina's wordt gedigitale vingerafgedrukt en gecertificeerd door Digiprove