Dansschool PARTS

Hare Majesteit de Koningin bezoekt de dansschool PARTS – Performing Arts Research and Training Studios – in Brussel. De school voor hedendaagse dans heeft op korte tijd een internationaal gereputeerde dansopleiding ontwikkeld. De Koningin spreekt er met oprichtster Anne Teresa De Keersmaeker en met studenten en leden van het personeel. Ze woont er ook een balletles en -repetitie bij. Met het bezoek wil de Koningin de cultuursector, en de kunststudenten in het bijzonder, een hart onder de riem steken in deze moeilijke periode.

Lees verder →

vzw MeeGaan

Hare Majesteit de Koningin bezoekt de vzw MeeGaan in Herne, die jongeren met een beperking opvangt en extra vaardigheden aanleert om hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten.  De vzw geeft deze jongeren een vorming die uitgaat van de gelijkwaardigheid en talenten van de jongeren en ondersteunt hen om zelfstandig te kunnen functioneren en groeien. De Koningin bezoekt het atelier en de bakkerij ”t’Bruut” en spreekt met de jongeren in opleiding en met hun begeleiders en vrijwilligers.

Lees verder →

Modeoverzicht 2021

Naar jaarlijkse gewoonte maak ik samen met Wim Dehandschutter van Het Nieuwsblad een overzicht van het modejaar van Koningin Mathilde. Ook 2021 bleek door de corona pandemie geen gewoon jaar te zijn, waarin de Koningin vaak van thuis uit moest werken, en het aantal activiteiten eerder beperkt bleek. Zo werd het staatsbezoek aan Italië, wat voor een uitzonderlijke glitter en glamour kon zorgen dit jaar, voor een tweede keer uitgesteld. We pikten er een aantal spraakmakende outfits uit om in de spotlights te zetten. Hieronder lees je het resultaat:

© Het Nieuwsblad
Lees verder →

Audiëntie

Dhr. Roger Lybaert, ongetwijfeld de bekendste woonzorgbewoner van Vlaanderen, wordt vandaag in audiëntie ontvangen door de Koning en Koningin op het Kasteel te Laken. Ze bespreken de rol van ouderen in de maatschappij en de eenzaamheid die vele bewoners van woonzorgcentra ervaren tijdens de pandemie. Ook zijn nominatie voor de Prijs voor de Mensenrechten 2021 kwam aan bod

Lees verder →

Caritas Secours

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin nemen deel aan een kerstactiviteit van Caritas Secours en verschillende lokale organisaties in Verviers voor de slachtoffers van de overstromingen van juli. Caritas Secours biedt onder meer een Kerstlunchpakket aan, aan alle aanwezigen. De Koning en de Koningin krijgen bij aankomst een kort overzicht van Caritas Secours van de lokale situatie. Daarna gaan ze in gesprek met slachtoffers en vrijwilligers. Ten slotte luisteren de Vorsten naar een aantal kerstliederen met de aanwezigen. Dit bezoek vindt plaats in een voormalige verpleegsterschool in Verviers, een gebouw dat aangekocht en duurzaam gerestaureerd werd door de “Société Publique de Gestion de l’Eau“.

Lees verder →

Kerstconcert

Het jaarlijkse kerstconcert vanuit het Koninklijk Paleis te Brussel wordt tijdens de kerstperiode uitgezonden op verschillende Belgische televisiezenders. In het licht van de huidige gezondheidssituatie vindt het kerstconcert (ook dit jaar) plaats zonder publiek. Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin willen met dit concert extra warmte tot in de huiskamers brengen in deze bijzondere tijden. Het MuCH Ensemble en de solisten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth brengen een muzikaal programma rond het thema van Kerstmis, met composities van Vivaldi, Mozart en Saint-Saëns, onder de vakkundige leiding van de Britse dirigent Christopher Warren Green.

Embed from Getty Images Lees verder →

Landbouwbedrijf Koeweidehof

Hare Majesteit de Koningin bezoekt het landbouwbedrijf Koeweidehof in Merchtem. De Koningin zal er met acht vrouwelijke landbouwers in gesprek gaan over de rol van de vrouw in de landbouwsector. Deze ontmoeting was oorspronkelijk voorzien in het kader van de Ladies’ Day van de Agribex-beurs die door de huidige gezondheidssituatie niet kan doorgaan. Tot slot krijgt de Koningin een rondleiding in het melkveebedrijf, met innovatieve technieken zoals een automatische voederrobot, een melkrobot en een biogasinstallatie. 

Lees verder →

Ontmoeting rond kinderarmoede

Hare Majesteit de Koningin neemt, in haar hoedanigheid van Erevoorzitster van UNICEF België, deel aan een ontmoeting rond kinderarmoede. met jongeren en hun families, vertegenwoordigers van UNICEF België, de netwerken voor armoedebestrijding en verenigingen die kinderen steunen die in precaire omstandigheden leven. Ze pleit voor een nieuwe impuls en duurzame oplossingen in de strijd tegen armoede van kinderen en van hun families.

Het bezoek zoomt in op de Brusselse vereniging ‘Vrienden van het Huizeke’ die tandems van armoede-experts en maatschappelijk werkers inzet aan de schoolpoorten. Deze brugfiguren scheppen een band tussen de school en ouders en ondersteunt kwetsbare gezinnen zodat zij de kans krijgen om via de school uit de armoede te geraken en een betere toegang te krijgen tot hun rechten.  

Lees verder →

Voorleesweek

Hare Majesteit de Koningin bezoekt het WZC Sint Franciscus in Vinkt. Ze leest er voor uit het boek aan ouderen en jongeren in het kader van de Voorleesweek (20 tot 28 november 2021). Dit jaar staan namelijk de vermaatschappelijking van de zorg en intergenerationele initiatieven tussen scholen en woonzorgcentra centraal.
Het voorlezen zet aan tot sociaal contact tussen generaties en is een middel tegen eenzaamheid en isolatie.  Het bezoek van de Koningin is dan ook een warm pleidooi voor vrijwilligers om zich te engageren als voorleesvrijwilliger in een Woonzorgcentrum.

Lees verder →