Bezoek aan de provincie Oost-Vlaanderen

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan de provincie Oost-Vlaanderen. Het bezoek begint bij Inex, een familiaal zuivelbedrijf te Sint-Lievens-Houtem. Het familiebedrijf levert inspanningen op vlak van duurzaamheid rond 3 pijlers: mens, planeet en product. Tijdens het bezoek komt deze werkwijze aan bod en wordt de nieuwe PET-productielijn getoond. Vervolgens gaat de Koningin naar Fisheye te Wetteren. Fisheye is een multidisciplinair en creatief productiehuis dat ambacht en technologie verbindt tot vooruitstrevende producties voor bedrijven, organisaties en evenementen. Het provinciebezoek eindigt in Laarne met een rondleiding en toelichting op het Kasteel van Laarne. De oudste delen van het kasteel dateren uit de vroege 14e eeuw dateren en doet nu dienst als museum.

Lees verder →

De Blauwe Mutsen Parade

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen de Blauwe Mutsen Parade bij in de Koninklijke Militaire School (KMS) te Brussel. De parade is de ceremoniële overhandiging van de blauwe muts aan de leerling-officieren die geslaagd zijn voor hun militaire initiatiefase (MIF). De Koning overhandigt de blauwe muts aan de leerlingen van het peloton waar Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth deel van uitmaakt. De officiële opening van het nieuwe academiejaar van de KMS vindt plaats op 8 oktober.

Lees verder →

Werklunch

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen baron Peter Piot, viroloog en directeur aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Lees verder →

Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) in Antwerpen. In de afdeling vaccine trial unit gaat ze in gesprek met enkele vrijwilligers die deelnemen aan de Covid-19 vaccinstudie. Tijdens een vergadering krijgt de Koningin vervolgens een situatieschets van de huidige Covid-19 situatie. Ze krijgt er eveneens uitleg over de vooruitgang van de onderzoeksactiviteiten en de ontwikkeling van een mogelijk vaccin.

Lees verder →

Concert ‘Für Jan van Eyck’

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen het concert Für Jan van Eyck bij in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Het concert wordt uitgevoerd door het ensemble Collegium Vocale en brengt een nieuw werk voor koor en orgel van de componist Arvo Pärt. Dit stuk werd geschreven in opdracht van de stad Gent naar aanleiding van het themajaar OMG! Van Eyck was here.

Lees verder →

Jaarlijkse bijeenkomst van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, samen met de pleitbezorgers van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze vergadering heeft plaats in de marge van de ministeriële week van de Algemene Vergadering van de VN. Deze uitwisseling, die virtueel plaatsvond, richtte zich met name op de rol van de Verenigde Naties en de implementatie van de SDG’s in de context van de Covid-19 crisis.

Lees verder →

Autoloze Zondag

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, vergezeld van Hunne Koninklijke Hoogheden de Prinsen Gabriel en Emmanuel en Prinses Eléonore, maken een fietstocht naar aanleiding van de Autoloze Zondag te Brussel. Zij zullen ook een bezoek brengen aan het Huis van de Europese geschiedenis in het kader van de Open Monumentendagen.

Lees verder →

Voorstelling ‘Patricia’ in het Théâtre Jean Vilar

Hare Majesteit de Koningin woont de voorstelling Patricia bij in het Théâtre Jean Vilar te Louvain-la-Neuve. De voorstelling is een bewerking van de gelijknamige roman van Geneviève Damas. Met dit bezoek wil de Koningin de cultuursector ondersteunen, die de afgelopen maanden zwaar getroffen werd door het coronavirus.

Lees verder →

Music Connects – vzw Blij Leven

Hare Majesteit de Koningin bezoekt het Multifunctioneel Centrum Meetjesland van de vzw Blij Leven. MFC Meetjesland is met het project ‘nootjes delen’ laureaat van Music Connects van het Koningin Mathilde Fonds. De Koningin gaat in gesprek met kinderen en jongeren die in het opvangcentrum verblijven omwille van problematische leefsituatie. Er is dagbegeleiding, residentiële opvang, een trainingcentrum voor kamerwonen en begeleid zelfstandig wonen. Tijdens het bezoek aan de verschillende leefgroepen, wordt nadruk gelegd op de veerkracht van de jongeren tijdens de coronaperiode en op hun initiatieven om deze moeilijke periode te overbruggen.

Lees verder →

Gala-avond Steunraad West-Vlaanderen Koning Boudewijnstichting

Koning Filip en Koningin Mathilde hebben gisteravond de gala-avond bijgewoond van de Steunraad West-Vlaanderen van de Koning Boudewijnstichting. Deze ging door in het sterrenrestaurant Boury in Roeselare.

Lees verder →