Federale Prijs Armoedebestrijding 2020

Hare Majesteit de Koningin ontvangt de laureaten van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2020 in het Koninklijk Paleis. De drie laureaten zijn Le petit vélo jaune, La Maison Source en het project Digit Aalst van vierdewereldgroep vzw Mensen voor Mensen. De laureaten zetten innoverende en versterkende acties op tot bestrijding van kinderarmoede. Het thema staat dit jaar in het teken van innovatieve oplossingen voor kinderarmoede.

Tijdens de ronde tafel wisselt de Koningin van gedachten met de terreinwerkers over de evolutie van kinderarmoede in ons land. De COVID-pandemie heeft een zware sociale en economische impact op kinderen. Inspanningen om kinderarmoede te bannen zijn nu meer dan ooit van belang.

De Koningin zet zich in om het welzijn van kinderen te verbeteren en gezinnen te beschermen vooral in crisissituaties. Het gesprek sluit aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties die als kerngedachte hebben: ‘leaving no one behind/niemand uitsluiten’, waarvan de Koningin VN-Pleitbezorger is.

Lees verder →

Kerstbezoeken ‘Kerst met 11 miljoen’

De afgelopen dagen brachten de leden van de Koninklijke Familie enkele bezoeken die de boodschap van licht, verbondenheid, hoop en warmte uitdragen in deze moeilijke tijden. De bezoeken werden getoond in de kerstspecial ‘Kerst met 11 miljoen’ die live werd uitgezonden op de zenders één, VTM, RTBF, RTL TVI en Vier. 

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hebben de bewoners en hun families, de opvoeders en vrijwilligers van de bewonersgemeenschap l’Arche Namur ontmoet. De instelling maakt deel uit van L’Arche International, een wereldwijde beweging met meer dan 150 gemeenschappen in 38 landen waar mensen met en zonder een verstandelijke beperking met elkaar samenleven. De autonomie van de bewoners staat centraal in de begeleiding die ze aanbieden.

Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Elisabeth en Prins Emmanuel bezochten het Home Saint Joseph en speelden enkele gezelschapsspelen met de bewoners. Het woonzorgcentrum is één van de 150 tehuizen van de Petites Soeurs des Pauvres, aanwezig in 31 landen verspreid over de 5 continenten.

Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Gabriël en Prinses Eléonore hielpen mee in de buurtwinkel en loods van KRAS vzw. 550 vrijwilligers in 18 werkingen maken deel uit van het KRAS-netwerk verspreid over het Gentse grondgebied. Zij bereiken ruim 13.000 mensen in armoede.

Lees verder →

Kerstconcert 2020

Lees verder →

Kerstbezoek aan het Koningin Mathilde Moeder- en Kind Centrum

Hare Majesteit de Koningin nam deel aan een werkvergadering die in het teken stond van de inzet van de teams van het Koningin Mathilde Moeder- en Kind Centrum UZA tijdens de coronapandemie. De Koningin ging in gesprek met zorgverleners, maar ook met ervaringsdeskundigen die (virtueel) getuigden over de zware impact van COVID-19 het voorbije jaar op de gezondheid van kinderen en jongeren, ouders, zwangere vrouwen evenals over de psychologische ondersteuning die gegeven werd aan de medewerkers in het UZA. De Koningin had verder een videochat met gehospitaliseerde kinderen en las een verhaaltje voor.

Lees verder →

Bezoek aan het psychiatrisch ziekenhuis Sans Souci

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan het psychiatrisch ziekenhuis Sans Souci in Jette. Zij woont er een kerstconcert bij dat wordt aangeboden door de muzikanten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth aan de patiënten en het personeel van de ziekenhuis. Het concert maakt deel uit van het project Sharing Christmas On Tour, een reeks van concerten die de Muziekkapel brengt op de binnenkoer of in de tuin van verschillende medische en sociale instellingen. Dit project is geïnspireerd op de suggestie van de Koningin om een keten van muzikale solidariteit te creëren.

Lees verder →

Gesprekken met studenten

Hare Majesteit de Koningin hield recent virtuele gesprekken met studenten uit verschillende Belgische universiteiten (Ugent, KUL, ULiège, UMons, Solvay-ULB en UCLouvain). De Koningin stak hen een hart onder de riem voor het begin van de blokperiode en hun examens. De COVID-19 pandemie heeft een grondige impact gehad op het studentenleven en de organisatie van de lessen.

Lees verder →

Gesprekken over de mentale gezondheid van ouderen

De COVID-19-pandemie en de lockdown hebben een zware impact gehad op het mentale welzijn van veel ouderen en vooral op de woonzorgcentra. Hare Majesteit de Koningin heeft virtuele gesprekken met experten in de mentale gezondheid van ouderen. Professor Jan De Lepeleire is coördinator medisch-somatische zorg in het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KULeuven. Pierre Missotten is doctor in de psychologie, verbonden aan de Unité de Psychologie de la Sénescence, van de Université de Liège.

Lees verder →

Instelling De Zande

Hare Majesteit de Koningin brengt een werkbezoek aan de instelling De Zande te Beernem. Ze gaat in gesprek met begeleiders en verantwoordelijken van de instelling, en met meisjes die er verblijven. De pandemie en de coronamaatregelen hebben een grote impact gehad op de werking van de instelling en zo ook op het leven van deze jongeren. Omwille van de coronamaatregelen werden hun contacten met mensen van buitenaf erg beperkt.

De Zande biedt plaats aan 53 meisjes, verdeeld over 6 leefgroepen, die op beslissing van de jeugdrechter werden geplaatst. Tijdens hun verblijf volgen deze jongeren onderwijs op de campus en krijgen ze individuele en psychologische ondersteuning. De instelling zet actief in op het constructief en herstelgericht werken met de jongeren en hun ouders of opvoeders en werkt zo stap voor stap aan een terugkeer naar huis of naar een jeugdhulpvoorziening.

Lees verder →

Ontmoeting met Bart Van Loo

Hare Majesteit de Koningin ontvangt de Belgische schrijver Bart Van Loo. De auteur van verschillende bestsellers raakte bekend bij het grote publiek dankzij zijn voorstellingen en boeken waar hij zich verdiept in de Franse cultuur, de literatuur en de geschiedenis.
De ontmoeting vond plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel
.

Lees verder →