Gebrevetteerde Hofleveranciers 2020 en 2021

Hare Majesteit de Koningin ontvangt de nieuwe Gebrevetteerde Hofleveranciers en enkele nieuwe Titularissen van bestaande Gebrevetteerde Hofleveranciers van de sessies 2020 en 2021. Door Covid-19 heeft de uitreiking van de brevetten in 2020 & 2021 namelijk niet kunnen plaatsvinden. De plechtigheid vindt plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel.

Lees verder →

Diner met jonge mantelzorgers

De Koningin dineert samen met jonge mantelzorgers in het Kasteel van Laken, die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus of ander gezinslid die bijzondere zorgen nodig heeft. Het is een mooie gelegenheid om het te hebben over hun engagement, de uitdagingen die ze dagelijks ondervinden en hun plannen voor de toekomst. ⁣

Lees verder →

Koningin Elisabethwedstrijd Cello 2022 – halve finale

Koningin Mathilde woont een sessie bij van de halve finale van de Koningin Elisabethwedstrijd Cello 2022.

Embed from Getty Images Lees verder →

Ontmoeting met mevr. Pramila Patten

Hare Majesteit de Koningin ontvangt mevr. Pramila Patten, de speciale vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de VN voor seksueel geweld in conflictsituaties. Vrede bevorderen en een einde maken aan geweld en aan straffeloosheid, zijn een integraal onderdeel van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Lees verder →

Ontvangst van de atleten die deelnamen aan de Paralympische Spelen en aan de Invictus Games

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen de atleten die deelnamen aan de Paralympische Spelen in Peking en aan de Invictus Games in Den Haag in collectieve audiëntie in het Kasteel te Laken. De paralympische atleten zullen vergezeld zijn van mevrouw Anne d’Ieteren, voorzitter van het Belgische Paralympische Comité, de heer Olek Kazimirowski, delegatieleider van de Paralympische Spelen van Peking, de heer Marc Vergauwen, Secretaris-generaal van het Belgische Paralympische Comité en hun respectievelijke coaches.

Embed from Getty Images Lees verder →

Week van de Zorg

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan de Week van de Zorg, een initiatief van Dag van de Zorg vzw, die dit jaar in het teken staat van preventie. Deze jaarlijkse campagne zet de noden van en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector in de kijker. De Koningin bezoekt De Kindervriend in Rollegem, een multifunctioneel centrum voor kinderen met een verstandelijke beperking. De Koningin maakt er kennis met de specifieke omkadering voor de kinderen en neemt deel aan een aantal inleefmomenten.

Lees verder →

Koningin Mathildeprijs ISEE/IDEA/IDO

Hare Majesteit de Koningin reikt de Koningin Mathildeprijs “ISEE/IDEA/IDO” van het Koningin Mathildefonds uit op het Koninklijk Paleis te Brussel. Net voor de prijsuitreiking heeft de Koningin een gesprek met de jongerenjury die ook dit jaar de laureaat van de Koningin Mathildeprijs uit verschillende projecten koos.

Het Koningin Mathildefonds steunt jaarlijks tientallen initiatieven in België die sociaal kwetsbare kinderen en jongeren mondiger maken. De projectoproep ‘I SEE, IDEA, I DO’ geeft specifiek steun en professionele begeleiding aan jongeren die oplossingen zoeken voor lokale uitdagingen en wil zo het ondernemerschap van jongeren aanmoedigen.  

Lees verder →

Economische zending naar het Verenigd Koninkrijk

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid zit een economische zending naar het Verenigd Koninkrijk voor. De prinses vertegenwoordigt Zijne Majesteit de Koning tijdens de zending. Deze missie zal Groot-Londen en Oxford aandoen en is de eerste prinselijke missie sinds het begin van de COVID-pandemie. 

Lees verder →

Rondetafelgesprek over de realisatie van de SDG’s op lokaal niveau

De Koningin zit een rondetafelgesprek voor over de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) op lokaal niveau.

Vertegenwoordigers uit de publieke sector, de privésector en het middenveld spreken over hun rol bij de implementatie van de SDG’s, de voordelen en bijzonderheden van lokale acties en over hoe ze elkaar kunnen aanvullen.

Lees verder →