Le Toboggan

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan Le Toboggan, een instelling voor de opvang van tienermeisjes uit de jeugdhulp. De Koningin gaat in gesprek met begeleiders en verantwoordelijken van de instelling, evenals met de adolescenten. Zij maakt verder kennis met het project Marsipulama dat tienermoeders in moeilijkheden opvangt, en ontmoet verder jongeren die zich voorbereiden op een autonoom leven eens ze meerderjarig worden.
De pandemie en de coronamaatregelen hebben een grote impact op de werking van de instelling en zo ook op het leven van deze jongeren.

Embed from Getty Images Lees verder →

Virtueel gesprek met leerkrachten uit secundaire scholen

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek met leerkrachten uit Brusselse, Vlaamse en Waalse secundaire scholen. De impact van COVID-19 op het lesprogramma, hun ervaringen met afstandsonderwijs en het introduceren van innoverende lesmethodes worden besproken. Eveneens wordt er dieper ingegaan op de respons van de leerlingen en op de inspanningen om geen leerachterstand op te lopen. Ook mentale gezondheid bij jongeren komt aan bod.

Het thema van de derde Internationale Onderwijsdag op 24 januari is ‘het opnieuw opstarten en revitaliseren van het onderwijs voor de COVID-19-generatie’. De Koningin hecht groot belang aan kwaliteitsonderwijs dat niemand uitsluit. Onderwijs is immers essentieel voor het behalen van alle 17 ontwikkelingsdoelstellingen.

Lees verder →

Teach for Belgium

Hare Majesteit de Koningin heeft een videogesprek met dhr. Etienne Denoël en mevr. Caroline de Cartier van Teach for Belgium. De vzw wil onderwijsongelijkheden verminderen door jonge afgestudeerden en professionals op te leiden tot inspirerende leraren in vakken waar een lerarentekort heerst, voor de leerlingen van de meest kansarme scholen. Sinds de lancering in 2013 hebben 230 docenten zich aangemeld voor het programma, wat een impact heeft op 56.000 studenten. Het gesprek gaat over de gevolgen van de COVID-pandemie op de werking van het Teach for Belgium-project. De vzw paste zich aan en vond nieuwe manieren om leerkrachten te werven, te selecteren, op te leiden en te ondersteunen.

Het thema van de derde Internationale Onderwijsdag op 24 januari is ‘het opnieuw opstarten en revitaliseren van het onderwijs voor de COVID-19-generatie’. De Koningin hecht groot belang aan kwaliteitsonderwijs dat niemand uitsluit. Onderwijs is immers essentieel voor het welslagen van alle 17 ontwikkelingsdoelstellingen.

Lees verder →

Handicap International

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan Handicap International in Brussel. Handicap International is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap en andere kwetsbare personen in meer dan 60 landen.

De Koningin neemt er deel aan een rondetafelgesprek over de werking, de visie en toekomstplannen van de organisatie. De nadruk ligt op het voorkomen van de oorzaken van een handicap, het verbeteren van de levenskwaliteit en op inclusief onderwijs.

Hare Majesteit de Koningin verleent sinds 2000 haar Hoge Bescherming aan Handicap International.

Lees verder →

Federale Prijs Armoedebestrijding 2020

Hare Majesteit de Koningin ontvangt de laureaten van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2020 in het Koninklijk Paleis. De drie laureaten zijn Le petit vélo jaune, La Maison Source en het project Digit Aalst van vierdewereldgroep vzw Mensen voor Mensen. De laureaten zetten innoverende en versterkende acties op tot bestrijding van kinderarmoede. Het thema staat dit jaar in het teken van innovatieve oplossingen voor kinderarmoede.

Tijdens de ronde tafel wisselt de Koningin van gedachten met de terreinwerkers over de evolutie van kinderarmoede in ons land. De COVID-pandemie heeft een zware sociale en economische impact op kinderen. Inspanningen om kinderarmoede te bannen zijn nu meer dan ooit van belang.

De Koningin zet zich in om het welzijn van kinderen te verbeteren en gezinnen te beschermen vooral in crisissituaties. Het gesprek sluit aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties die als kerngedachte hebben: ‘leaving no one behind/niemand uitsluiten’, waarvan de Koningin VN-Pleitbezorger is.

Lees verder →

Kerstbezoeken ‘Kerst met 11 miljoen’

De afgelopen dagen brachten de leden van de Koninklijke Familie enkele bezoeken die de boodschap van licht, verbondenheid, hoop en warmte uitdragen in deze moeilijke tijden. De bezoeken werden getoond in de kerstspecial ‘Kerst met 11 miljoen’ die live werd uitgezonden op de zenders één, VTM, RTBF, RTL TVI en Vier. 

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hebben de bewoners en hun families, de opvoeders en vrijwilligers van de bewonersgemeenschap l’Arche Namur ontmoet. De instelling maakt deel uit van L’Arche International, een wereldwijde beweging met meer dan 150 gemeenschappen in 38 landen waar mensen met en zonder een verstandelijke beperking met elkaar samenleven. De autonomie van de bewoners staat centraal in de begeleiding die ze aanbieden.

Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Elisabeth en Prins Emmanuel bezochten het Home Saint Joseph en speelden enkele gezelschapsspelen met de bewoners. Het woonzorgcentrum is één van de 150 tehuizen van de Petites Soeurs des Pauvres, aanwezig in 31 landen verspreid over de 5 continenten.

Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Gabriël en Prinses Eléonore hielpen mee in de buurtwinkel en loods van KRAS vzw. 550 vrijwilligers in 18 werkingen maken deel uit van het KRAS-netwerk verspreid over het Gentse grondgebied. Zij bereiken ruim 13.000 mensen in armoede.

Lees verder →

Kerstconcert 2020

Lees verder →

Kerstbezoek aan het Koningin Mathilde Moeder- en Kind Centrum

Hare Majesteit de Koningin nam deel aan een werkvergadering die in het teken stond van de inzet van de teams van het Koningin Mathilde Moeder- en Kind Centrum UZA tijdens de coronapandemie. De Koningin ging in gesprek met zorgverleners, maar ook met ervaringsdeskundigen die (virtueel) getuigden over de zware impact van COVID-19 het voorbije jaar op de gezondheid van kinderen en jongeren, ouders, zwangere vrouwen evenals over de psychologische ondersteuning die gegeven werd aan de medewerkers in het UZA. De Koningin had verder een videochat met gehospitaliseerde kinderen en las een verhaaltje voor.

Lees verder →

Bezoek aan het psychiatrisch ziekenhuis Sans Souci

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan het psychiatrisch ziekenhuis Sans Souci in Jette. Zij woont er een kerstconcert bij dat wordt aangeboden door de muzikanten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth aan de patiënten en het personeel van de ziekenhuis. Het concert maakt deel uit van het project Sharing Christmas On Tour, een reeks van concerten die de Muziekkapel brengt op de binnenkoer of in de tuin van verschillende medische en sociale instellingen. Dit project is geïnspireerd op de suggestie van de Koningin om een keten van muzikale solidariteit te creëren.

Lees verder →