Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

Hare Majesteit de Koningin bezoekt het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) in Laken. Het UKZKF is verbonden aan de universiteiten VUB en ULB en is het enige universitaire ziekenhuis in ons land dat uitsluitend aan kinderen medische zorgen verstrekt. De Koningin leert de specificiteiten van het ziekenhuis tijdens een bezoek aan de dialyse-eenheid, de dienst intensieve zorgen en de nieuwe operatieruimte met hoogtechnologische robotica. Het bezoek wordt afgesloten met een toelichting bij het schooltje dat speciaal voor schoolgaande patiënten werd opgericht binnen het ziekenhuis.

Lees verder →

UCLouvain

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan de UCLouvain. De Universiteit organiseert voor het eerst haar dag UCLouvain in transitie. De Koningin geeft een toespraak tijdens de officiële ochtendsessie en spreekt vervolgens met professoren, onderzoekers en studenten die verschillende projecten leiden rond duurzaamheid. Het bezoek vindt plaats in het gebouw Halles universitaires van de Universiteit in Louvain-la-Neuve.

Lees verder →

Charity Bambi Award

Hare Majesteit de Koningin neemt de prestigieuse “Charity Bambi Award” in ontvangst voor haar jarenlange inzet en persoonlijke bijdrage aan het debat over duurzame ontwikkeling en haar engagement voor sociale en humanitaire doelen.
Deze Award wordt uitgereikt door de Duitse ‘Hubert Burda Media Holding’ tijdens een ceremonie in Baden-Baden.

Lees verder →

Conferentie ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van het Verdrag van de Rechten van het Kind

Hare Majesteit de Koningin woont de conferentie op hoog niveau bij ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van het Verdrag van de Rechten van het Kind. Zij geeft een toespraak tijdens de openingszitting. Op 20 november 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het internationaal verdrag aan. De conferentie vindt plaats in het gebouw van het Europees Parlement in Brussel.

Lees verder →

Gebrevetteerde Hofleveranciers

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen de nieuwe Gebrevetteerde Hofleveranciers, alsook enkele nieuwe Titularissen van bestaande Gebrevetteerde Hofleveranciers. De plechtigheid vindt plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel.

Nieuwe Gebrevetteerde Hofleveranciers van België – sessie 2019
Cds LOCATION s.a. : Monsieur Marc-Antoine Parmentier
DUHER s.p.r.l. : Monsieur Dominique Fremaux
RESTAURATION D’ŒUVRES D’ART : Madame Emilie Gonçalves
LENS ROSES b.v.b.a. : De Heer en Mevrouw Rudy en Ann Velle – Boudolf
MEUBILI b.v.b.a. : De Heer Michel Van Weehaeghe

De integrale lijst van Gebrevetteerde Hofleveranciers vindt u hier

Lees verder →

Voorleesweek in de bibliotheek De Poort van Berchem

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan de Voorleesweek van vzw Iedereen Leest. De Voorleesweek staat dit jaar in het teken van voorleesrituelen met een bijzondere aandacht voor kinderen en hun broers en zussen en voor jonge mantelzorgers die binnen het gezin geconfronteerd worden met ziekte of een zorgsituatie in hun directe omgeving. De Koningin leest voor aan kinderen in de bibliotheek De Poort te Berchem. Nadien spreekt ze met ervaringsdeskundigen en wetenschappers over de impact en de uitdagingen voor kinderen die zorgverantwoordelijkheden op zich nemen.

Lees verder →

Bezoek aan het Institut du Sacré-Coeur in Barvaux-sur-Ourthe

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan het Institut du Sacré-Coeur in Barvaux-sur-Ourthe om in een klas voor te lezen aan leerlingen uit het 2e jaar secundair onderwijs. De Koningin leest enkele fragmenten voor uit boeken van Belgische auteurs die meedoen aan de wedstrijd Prix Première Victor du Livre Jeunesse en gaat erna in gesprek met de leerlingen. Ze zit eveneens samen met de schooldirectie en de verantwoordelijken voor de ondersteuning van lezen en voorlezen, het Fonds Victor en de initiatiefnemers van de wedstrijd. Het Fonds zet zich actief in om jongeren aan het lezen te krijgen. De Koningin hecht groot belang aan voorlezen en wil volwassenen en kinderen aanmoedigen om vaker (voor) te lezen.

Lees verder →

Opening van het congres Bouwen aan een toekomst voor vrouwen en kinderen slachtoffer van seksueel geweld in conflicten: een internationale verantwoordelijkheid

Hare Majesteit de Koningin woont de opening bij van het congres Bouwen aan een toekomst voor vrouwen en kinderen slachtoffer van seksueel geweld in conflicten: een internationale verantwoordelijkheid. Het is het eerste congres van de Internationale Leerstoel Mukwege. De leerstoel over seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes bij gewapende conflicten werd in 2018 opgericht aan de Universiteit van Luik (ULiège). Dit thema sluit aan bij de prioriteiten van de Koningin binnen haar mandaat als pleitbezorger voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Het congres vindt plaats op 13 november 2019 op de campus Sart Tilman van de Universiteit van Luik.

Lees verder →

Adellijke gunsten – Eretekens

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen de personaliteiten aan wie een adellijke gunst of een ereteken werd verleend. Deze plechtigheid vindt plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel.

Lees verder →
Alle originele inhoud op deze pagina's wordt gedigitale vingerafgedrukt en gecertificeerd door Digiprove