Deelname aan de Global Education Meeting

Hare Majesteit de Koningin nam deel aan de buitengewone sessie van de Global Education Meeting (GEM 2020). Deze virtuele vergadering, georganiseerddoor UNESCO, boog zich over de gevolgen van de COVID-19 crisis voor de toekomst van het onderwijs. De Koningin onderstreepte de nieuwe inspanningen die wereldwijd moeten worden geleverd om te voorkomen dat de verworvenheden van de afgelopen decennia verloren gaan. De Koningin is Pleitbezorgster van de Duurzaame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Kwaliteitsonderwijs is een van haar prioriteiten. De vorige vergadering van de GEM vond plaats in Brussel in december 2018, in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin.

Screenshot van de livestream
Lees verder →

Bezoek aan de voedselbank van de Provincie Luik

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan de voedselbank van de Provincie Luik (Banque Alimentaire de la province de Liège). Na een rondleiding in de opslagruimte, woont ze een ronde tafel bij met vertegenwoordigers van de sociale sector die actief zijn in voedselhulp. De Koningin krijgt een situatieschets van de impact van de coronacrisis op het maatschappelijk weefsel en op de toegenomen armoede en vraag om voedselhulp in ons land. Tot slot bezoekt ze een lokale caritatieve vereniging Accueil et Partage die strijdt tegen honger en sociale uitsluiting in Bas- Ougrée/Seraing.

Lees verder →

Videogesprekken met vertegenwoordigers van UNICEF in India en Brazilië

Hare Majesteit de Koningin heeft videogesprekken met vertegenwoordigers van UNICEF in India en Brazilië, twee landen hard getroffen door Covid-19. De gesprekken gingen onder meer over de impact van de #pandemie op kinderen en het onderwijs.

Lees verder →

SDG Changemakers

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan het evenement SDG Changemakers op de productiesite van Danone in Rotselaar.
De Koningin zit een ronde tafel voor over de manier waarop bedrijfsmodellen kunnen aangepast worden aan de SDGs. Na het gesprek bezoekt ze de installaties van het bedrijf en spreekt ze er met personeelsleden over de continuïteit van hun activiteit in de context van de COVID-19 epidemie, alsook over enkele verwezenlijkingen die bijdragen aan de implementatie van de SDGs. De activiteit wordt afgesloten met toespraak van de CEO van Danone over Hoe te handelen als SDG Changemakers ten dienste van de mensen en van de planeet? 
Dit evenement volgt op een reeks gesprekken, die de Koningin heeft gehad met bedrijfsleiders en ook met studenten over de rol die de privé- en de academische sector kunnen spelen in de uitvoering van de SDGs. De Koningin is sedert 2016 Pleitbezorgster van de Duurzame Ontwikkelingsdoestellingen van de VN.

Lees verder →

Openingsceremonie van het academiejaar 2020-2021 van de Koninklijke Militaire School

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Hunne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola evenals Hunne Koninklijke Hoogheden Prinsen Gabriël, Emmanuel en Prinses Eléonore wonen de openingsceremonie bij van het academiejaar 2020-2021 van de Koninklijke Militaire School (KMS). Deze ceremonie kenmerkt de plechtige intrede van de nieuwe promoties waarvan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth deel uitmaakt. Bij deze gelegenheid houdt de Koning een toespraak en hij overhandigt de Degen des Konings aan Onderluitenant Thibault Expeels, laureaat voor 2020. De Degen des Konings is een prestigieuze onderscheiding dat wordt toegekend aan de meest verdienstelijke officier-leerling van de KMS in de academische opleiding. De ceremonie vindt plaats op de Esplanade van het Jubelpark te Brussel en wordt afgesloten door een défilé van alle leerlinge van de KMS.

Lees verder →

Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek met de rectoren van de grote Belgische universiteiten. Thema’s: de start van het academiejaar en covid, de evolutie van het hoger onderwijs, research & development en de wisselwerking tussen universiteiten en de bedrijfswereld.

Lees verder →

Webinar Music Connects

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan een digitaal evenement in het kader van het Music Connects initiatief. Music Connects is een initiatief van het Koningin Mathilde Fonds dat projecten ondersteund die jongeren de mogelijkheid geven om zich samen te ontplooien en hun muzikale talenten te ontwikkelen. Muziek speelt een belangrijke rol in de wereld van veel kinderen en jongeren. Het is de universele taal bij uitstek en omwille van haar verbindende kracht vormt muziek het ideale middel om zich te ontplooien, zich te emanciperen, zich te engageren, zich open te stellen voor andere socioculturele milieus, andere jongeren te ontmoeten, interesse te ontwikkelen voor muziek, hun talenten te ontdekken en te tonen, vol te houden en of zich gewoon goed te voelen.

Het webinar is een gelegenheid om een balans op te maken van 3 jaar activiteiten (2017-2020) activiteiten van Music Connects dat 53 muziekprojecten door en voor jongeren in heel België heeft gefinancierd. Zo’n 4.000 jongeren werden hiermee bereikt. De Koningin komt ook tussen tijdens het webinar dat de sociale impact van muziekprojecten zal bespreken aan de hand vanuit verschillend invalshoeken: jongeren die hebben deelgenomen aan Music Connects-projecten, verenigingen uit de muzieksector, kinderopvangorganisaties, organisaties die strijden tegen armoede, lokale besluitvormers, …

Lees verder →

Bezoek aan de provincie Oost-Vlaanderen

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan de provincie Oost-Vlaanderen. Het bezoek begint bij Inex, een familiaal zuivelbedrijf te Sint-Lievens-Houtem. Het familiebedrijf levert inspanningen op vlak van duurzaamheid rond 3 pijlers: mens, planeet en product. Tijdens het bezoek komt deze werkwijze aan bod en wordt de nieuwe PET-productielijn getoond. Vervolgens gaat de Koningin naar Fisheye te Wetteren. Fisheye is een multidisciplinair en creatief productiehuis dat ambacht en technologie verbindt tot vooruitstrevende producties voor bedrijven, organisaties en evenementen. Het provinciebezoek eindigt in Laarne met een rondleiding en toelichting op het Kasteel van Laarne. De oudste delen van het kasteel dateren uit de vroege 14e eeuw dateren en doet nu dienst als museum.

Lees verder →

De Blauwe Mutsen Parade

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen de Blauwe Mutsen Parade bij in de Koninklijke Militaire School (KMS) te Brussel. De parade is de ceremoniële overhandiging van de blauwe muts aan de leerling-officieren die geslaagd zijn voor hun militaire initiatiefase (MIF). De Koning overhandigt de blauwe muts aan de leerlingen van het peloton waar Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth deel van uitmaakt. De officiële opening van het nieuwe academiejaar van de KMS vindt plaats op 8 oktober.

Lees verder →

Werklunch

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen baron Peter Piot, viroloog en directeur aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Lees verder →