Huldebetuiging aan alle slachtoffers van terreurdaden

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin en de Eerste minister nemen deel aan een huldebetuiging aan alle slachtoffers van terreurdaden, exact 5 jaar na de aanslagen in Zaventem en in Brussel. Dit eerbetoon wordt georganiseerd door de federale regering, Brussels Airport en de MIVB, in samenwerking met de verenigingen voor slachtoffers Life4Brussels en V-Europe.

In de voormiddag is er op de locaties van de aanslagen op Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek een moment van stilte en bezinning op het precieze uur van de aanslagen.

Om 12u15 zal een sobere, warme plechtigheid ter herdenking van de slachtoffers plaatsvinden aan het monument voor de slachtoffers van terreurdaden, dat gelegen is in de Wetstraat in Brussel.

De plechtigheid zal bestaan uit toespraken, een artistiek optreden, getuigenissen en huldebetuiging aan slachtoffers die het leven lieten of een geliefde hebben verloren, die gewond zijn geraakt of geleden hebben door terreurdaden in België of in het buitenland. Een delegatie van slachtoffers en vertegenwoordigers van de hulp- en interventiediensten zal de plechtigheid bijwonen. Slachtoffers die niet fysiek aanwezig zullen zijn tijdens de plechtigheid wegens de gezondheidsmaatregelen zullen op symbolische wijze afgebeeld worden.

Lees verder →

Videogesprek met een Nederlands- en Franstalige klas uit het lager onderwijs

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtuele ontmoeting met een Nederlandstalige klas (Mariaschool in Tervuren) en Franstalige klas (Ecole libre de Soignies Carrières ) uit het lager onderwijs. Ze neemt er deel aan het klasspel Just’in Budget, een initiatief van het Wikifin Lab van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Het spel leert kinderen op een leuke en leerrijke manier om te gaan met een budget en financiële vragen uit het dagelijkse leven op te lossen. Hare Majesteit de Koningin steunt al enkele jaren initiatieven rond financiële geletterdheid bij ouders, kinderen en jongeren.

Deze deelname geeft het officiële startschot van de Week van het Geld van Wikifin, die plaatsvindt van 22 tot 28 maart.

Lees verder →

Virtueel gesprek met dhr. Filippo Grandi

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek met dhr. Filippo Grandi, Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties. Het gesprek richt zich op de impact van de COVID-19 pandemie op de miljoenen vluchtelingen en de problemen met vaccinaties, onderwijs, huiselijk geweld en mentale gezondheid.

Lees verder →

Zorgbabbel – Week van de Zorg

Hare Majesteit de Koningin neemt in het kader van de Week van de Zorg deel aan een Zorgbabbel met als thema ‘de mentale sterkte van de zorg’. De Zorgbabbel is een online talkshow gericht naar het zorgpersoneel en allen die geïnteresseerd zijn in zorg en welzijn. De Koningin brengt tijdens deze Zorgbabbel een boodschap voor de zorgsector en neemt deel aan een ronde tafel met 3 experten. Ze vraagt er aandacht voor de gevolgen van de constante druk waarmee het zorgpersoneel sinds de uitbraak van de coronapandemie geconfronteerd wordt.

Lees verder →

Bezoek aan Villa Samson en de afdeling kinderpsychiatrie (PAika) en pediatrie van het UZ Brussel

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan Villa Samson en de afdeling kinderpsychiatrie (PAika) en pediatrie van het Universitair Ziekenhuis Brussel. PAika is een psychiatrische afdeling dat ambulante en residentiële hulp biedt aan infants, kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek.

De Koningin heeft er een gesprek over mentale gezondheid en eetstoornissen met kinderen en jongeren die in de afdeling verblijven. Ze kreeg er uitleg over de werking van de eetkliniek, de samenwerking met de pediatrische afdeling en de werking van Villa Samson, een unieke zorgfaciliteit die patiënten toelaat om tijdens een langere ziekenhuisopname contact te hebben met hun huisdier.

Het bezoek van de Koningin stond in het teken van het mentale welzijn van jongeren, en in het bijzonder het toenemend aantal ernstige eetstoornissen bij kinderen en tieners ten gevolge van de coronacrisis.

Lees verder →

Virtueel gesprek met vertegenwoordigers van verschillende ‘Centres Psycho-Médico-Sociaux’

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek met vertegenwoordigers van verschillende ‘Centres Psycho-Médico-Sociaux’ (Franstalige tegenhanger van CLB -Centrum voor Leerlingenbegeleiding), over de impact van de coronacrisis. De CPMS bieden ondersteuning aan leerlingen, hun ouders en docenten. Ze houden rekening met de psychologische, sociale en medische aspecten die de persoonlijke ontwikkeling, sociale relaties, leren en schoolkeuzes van studenten beïnvloeden.

Lees verder →

Virtuele ontmoeting met opmerkelijke vrouwen

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtuele ontmoeting met opmerkelijke vrouwen afkomstig uit de provincie Luxemburg naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. Het gesprek gaat over de positie van de vrouw in onze samenleving en de uitdagingen waarmee vrouwen geconfronteerd worden.

Onderstaande vrouwen namen deel aan het gesprek:
mevr. Julie Bailly, mezzosopraan
mevr. Sandrine Brasseur, chef-kok van het restaurant « Le Chef est une femme »
mevr. Carol Huberty, huisarts
mevr. Stéphanie Thiery, Directrice van « La Petite Plante », een residentie voor volwassenen met een meervoudige beperking
mevr. Bernadette Theny, Directrice van de Kamer van Koophandel en Industrie van Belgisch Luxemburg (CCILB)

Lees verder →

Virtueel gesprek met experten over de impact van de coronacrisis op kinderen

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek met experten over de impact van de coronacrisis op kinderen, met bijzondere aandacht voor de problematiek van het cyberpesten. Deze virtuele ontmoetingen gesprekken  kaderen in de aandacht die de Koningin sinds enkele jaren vraagt voor de ernstige gevolgen van pestgedrag bij kinderen.

Lees verder →

Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hebben een virtuele ontmoeting met vrouwen uit diverse sectoren naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw:
mevr. Marie du Chastel, curator van het KIKK-festival en lid van de ‘Commission Arts Numériques’ van de Fédération Wallonie-Bruxelles
Prof. dr. Cleo Goyvaerts, Professor van het Laboratorium voor Moleculaire en Cellulaire Therapie aan de VUB (Longkankeronderzoek)
mevr. Jamila Louahed, vicepresident en head of global research and development bij GSK
Prof. Hylke Vandenbussche, Professor in de Internationale Economie aan het departement Economie aan de KU Leuven

Lees verder →