Dag van de Verenigde Naties

Hare Majesteit de Koningin opent met een toespraak de slotzitting van de conferentie Samen praten over de VN ter gelegenheid van de Dag van de Verenigde Naties (24 oktober).  De Koningin is pleitbezorgster van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). De conferentie wordt georganiseerd door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking samen met het Bureau voor de Verenigde Naties in Brussel en vindt plaats in het Egmontpaleis te Brussel.

Meer dan 120 leerlingen uit vier klassen van het Nederlandstalig en Franstalig middelbaar onderwijs zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement. Het doel is hen bewust te maken van de opdrachten en de prioriteiten van de Verenigde Naties alsook van de rol die België speelt binnen de UNO. Bijzondere aandacht gaat naar het engagement van de jongeren om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken. Dit is samen met migratie het centrale thema in de campagne Together van deze editie van de Dag van de Verenigde Naties.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Paleisconcert

Jaarlijkse Paleisconcert aangeboden door Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin. De Vorsten wensen ter gelegenheid van dit concert hulde te brengen aan jonge talenten in het ondernemerschap, in de cultuursector, binnen het onderwijs en in de wetenschappelijke wereld. Met hun creativiteit, hun dynamisme en hun zin voor vernieuwing reiken ze de bouwstenen aan voor de samenleving van morgen.

Patrick Leterme (arr., piano), Thomas Blondelle (tenor), Hanne Roos (soprano), het Quatuor Girard en Fabrice Alleman (saxofoon) brengen een avond van ‘American classics’ uit de jazzmuziek. Dit concert wordt aangeboden in samenwerking met de Festivals de Wallonie en het Festival van Vlaanderen.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Werkvergadering met jongeren over Duurzame Ontwikkelingsdoesltellingen (SDG’s)

Hare Majesteit de Koningin heeft een gesprek gehad met een tiental jongeren actief in jeugdverenigingen en in het sociale, academische en syndicale leven. Het onderwerp waren Duurzame Ontwikkelingsdoesltellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties en de bijzondere rol die jongeren daarbij kunnen spelen. De Koningin is pleitbezorger voor de VN voor de SDG’s

Lees verder →

Hotel- en Toerismeschool Spermalie

Hare Majesteit de Koningin bezoekt de Hotel- en Toerismeschool Spermalie, die dit jaar haar 65ste verjaardag viert. De Koningin maakt er kennis met de verschillende opleidingen in het hotelwezen waaronder teaching hotel, een project van duaal leren, het volwassenonderwijs en de travel store. De activiteit vindt plaats in Brugge.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Aide et Soins à Domicile

Hare Majesteit de Koningin bezoekt een centrum van Aide et  Soins à Domicile te Jambes (Namen). De Koningin neemt deel aan een onderhoud met verpleegkundigen uit verschillende afdelingen, dienst familiehulp en leidinggevenden. Nadien gaat ze samen met een verpleegkundige op huisbezoek bij een patiënt.
In juni bracht de Koningin nog een bezoek aan het Wit-Gele Kruis in Gent.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Frankfurter Buchmesse

Hare Majesteit de Koningin bezoekt de Frankfurter Buchmesse. Zij bezoekt het Erepaviljoen van deze editie van de Buchmesse en ontmoet er Belgische auteurs en kunstenaars die bijgedragen hebben tot het paviljoen. Ze doet eveneens de stands van Waalse en Brusselse uitgevers aan. Na haar bezoek woont ze een werklunch bij rond de internationale uitstraling van de Franstalige literatuur van België. De Koningin wordt tijdens het bezoek vergezeld door Minister-president Rudy Demotte.
Dit jaar is Frankrijk eregast van de Frankfurter Buchmesse. En is er een samenwerking met Fédération Wallonie-Bruxelles, Zwitserland, het Groothertogdom Luxemburg en de Internationale Organisatie van de Francofonie onder het thema Francfort en français. Het doel van de samenwerking is om de vitaliteit aan te tonen van de wereldwijde literaire creatie in het Frans.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Eerste Dame van de Islamitische Republiek Afghanistan

Hare Majesteit de Koningin ontving deze ochtend Mevr. Rula GHANI, Eerste Dame van de Islamitische Republiek Afghanistan op het Koninklijk Paleis te Brussel. Tijdens het onderhoud werd gesproken over de inclusieve uitvoering van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Bijzondere aandacht ging naar deze doelstellingen die betrekking hebben op de rechten van de vrouw alsook op de maatschappelijke positie van de vrouw in Afghanistan, inclusief kwaliteitsonderwijs en goede gezondheid met inbegrip van de mentale gezondheid.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Europalia Indonesië

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen de Heer Jusuf Kalla, Vicepresident Indonesië en zij echtgenote in het kader van Europalia Indonesië 2017. In de voormiddag heeft het Koningspaar een audiëntie met de Vicepresident en zijn echtgenote, gevolgd door een werklunch. HKH Prinses Astrid neemt eveneens deel aan de lunch. De audientie en de werklunch vinden plaats in het Paleis te Brussel. In de late namiddag openen de Koning en de Koningin samen met de Vicepresident en zijn echtgenote Europalia Indonesië 2017 in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. De tentoonstelling Voorouders en Rituelen wordt ingehuldigd.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017