musique-récup

Hare Majesteit de Koningin bezoekt het project musique-récup van het Maison Maternelle Fernand Philippe in Wanfercée-Baulet (Fleurus), een laureaat van het Koningin Mathilde Fonds – Music Connects. Het Fonds werkt rond het thema ‘Music Connects’, waarbij de muziek, als universele taal, de sociale grenzen overstijgt en bijdraagt tot het aanknopen van relaties tussen kinderen en jongeren uit zeer diverse milieus. Na de muzikale voorstelling heeft de Koningin een kringgesprek met de jongeren over de sociale impact van muziek op hun leven.

Lees verder →

Foire du Livre de Bruxelles

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan de 50e editie van de Foire du Livre de Bruxelles. Voor deze verjaardageditie van de boekenbeurs werd Vlaanderen gekozen als eregast om de culturele dialoog in ons land via literatuur te bevorderen. De Koningin start het bezoek in het Vlaams paviljoen, omgedoopt tot Flirt Flamand, waar Zij in dialoog zal gaan met scholieren van een Nederlandstalige en een Franstalige school over een samenwerkingsproject rond literatuur. Daarna brengt de Koningin een bezoek aan het Palais des Imaginaires, een ruimte die volledig in het teken staat van stripverhalen en nieuwe technologieën. Tenslotte bezoekt de Koningin verschillende paviljoenen van de Boekenbeurs waarbij speciale aandacht gaat naar Belgische tekenaars, schrijvers en uitgeverijen uit het Franstalige landsgedeelte.

Lees verder →

Diner met jonge politiemensen

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontmoeten 28 beloftevolle politiemensen (+/- tot 35 jaar) op het Kasteel van Laken voor een diner rond hun werk. De deelnemers komen zowel uit de verschillende takken van de federale politie als de verschillende politiezones van de lokale politie.

Lees verder →

Inhuldiging als beschermend erelid van beide Koninklijke Academiën voor Geneeskunde

Tijdens een plechtige zitting in het Paleis der Academiën te Brussel wordt Hare Majesteit de Koningin ingehuldigd als beschermend erelid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) en als membre d’honneur van de Académie royale de Médecine de Belgique (ARMB). De Koningin ontvangt het diploma, evenals de medaille van de twee academiën en houdt een inaugurale rede over mentale gezondheid. Deze inhuldiging is in lijn met een traditie binnen de Koninklijke Familie. In 1954 ontving H.M. Koningin Elisabeth deze titel en in 1976 aanvaardde H.M. Koningin Fabiola deze eer. 

Lees verder →

Mozambique – dag 3

Hare Majesteit de Koningin brengt een werkbezoek aan Mozambique in haar hoedanigheid van pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.
Tijdens het werkbezoek worden er verschillende terreinbezoeken ondernomen en maakt de Koningin kennis met lokale leefgemeenschappen en moedigt zij initiatieven aan die een reële impact hebben op het dagelijkse leven van de mensen. Tevens bezoekt zij projecten die het economisch empowerment van vrouwen en de strijd tegen geweld op vrouwen ondersteunen. Verder zijn er bezoeken gepland rond kwaliteitsonderwijs en -gezondheid, met inbegrip van de mentale gezondheid.

© Wim Dehandschutter
Lees verder →

Mozambique – dag 2

Hare Majesteit de Koningin brengt een werkbezoek aan Mozambique in haar hoedanigheid van pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.
Tijdens het werkbezoek worden er verschillende terreinbezoeken ondernomen en maakt de Koningin kennis met lokale leefgemeenschappen en moedigt zij initiatieven aan die een reële impact hebben op het dagelijkse leven van de mensen. Tevens bezoekt zij projecten die het economisch empowerment van vrouwen en de strijd tegen geweld op vrouwen ondersteunen. Verder zijn er bezoeken gepland rond kwaliteitsonderwijs en -gezondheid, met inbegrip van de mentale gezondheid.

Lees verder →

Mozambique – dag 1

Hare Majesteit de Koningin brengt een werkbezoek aan Mozambique in haar hoedanigheid van pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.
Tijdens het werkbezoek worden er verschillende terreinbezoeken ondernomen en maakt de Koningin kennis met lokale leefgemeenschappen en moedigt zij initiatieven aan die een reële impact hebben op het dagelijkse leven van de mensen. Tevens bezoekt zij projecten die het economisch empowerment van vrouwen en de strijd tegen geweld op vrouwen ondersteunen. Verder zijn er bezoeken gepland rond kwaliteitsonderwijs en -gezondheid, met inbegrip van de mentale gezondheid.

Lees verder →

Koninklijk Atheneum van Esneux

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan het Koninklijk Atheneum van Esneux. Het bezoek kadert binnen de prioritaire thema’s van de Koningin rond pesten op school en tussen jongeren. Tijdens een ronde tafelgesprek maakt de Koningin kennis met de professionele omkadering en nieuwe pedagogische methodes tegen pesten. Daarna zal een rollenspel tussen leerlingen de specifieke aanpak van de school tegen pesten belichten, in het bijzonder de preventie van pestgedrag en de omgang met conflictsituaties.

Lees verder →

Diplomatieke dagen

Koning Filip en Koningin Mathilde ontvangen vandaag de Belgische diplomatieke posthoofden op het Koninklijk Paleis te Laken in het kader van de diplomatieke dagen. De diplomatieke dagen zijn een jaarlijkse bijeenkomst van de Belgische diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland (ambassadeurs, consuls-generaal en permanente vertegenwoordigers). 

Lees verder →

Receptie en toespraak voor de autoriteiten van het land

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen de voornaamste autoriteiten van het land ter gelegenheid van het nieuwe jaar in het Koninklijk Paleis te Brussel. De Koning houdt tijdens deze gelegenheid zijn jaarlijkse toespraak voor de autoriteiten van het land. Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz wonen deze activiteit eveneens bij.

Lees verder →