5 jaar Koningin Mathilde: aflevering 18 – strijd tegen armoede

Nog een maatschappelijk thema waar Koningin Mathilde veel tijd in steekt en veel activiteiten rond organiseert is armoede, en dat in al haar gedaantes: kinderarmoede, intergenerationele armoede etc. We blikken vandaag even terug op een aantal van haar activiteiten van de voorbije 5 jaar die over dit thema gingen:

© Place Royale/RTL

Op 27 maart 2014 neemt de Koningin het federaal Jaarboek “Armoede in België 2014” in ontvangst. Nadien heeft ze een gesprek met de auteurs over de aandachtspunten die ze hebben vastgesteld. In deze editie 2014 wordt weer eens duidelijk hoe divers en multidimensioneel armoede is en hoe belangrijk het is om een globaal beeld te hebben van de armoedesituatie in België. Ook blijkt de centrale vaststelling van het vorige federaal Jaarboek Armoede 2013 nog altijd geldig : de aanslepende crisis heeft een grote impact op de armoedeproblematiek en sociale uitsluiting in onze samenleving.


 

Op 3 april 2015 neemt Koningin Mathilde het federaal Jaarboek Armoede in België in ontvangst in het Koninklijk Paleis te Brussel. Vervolgens heeft de Koningin een gesprek met de auteurs over de aandachtspunten die ze hebben vastgesteld. De editie 2015 legt de nadruk op beleidsmaatregelen op verschillende niveaus en met verschillende dimensies voor een doeltreffende strijd tegen armoede.

Embed from Getty Images 

Op 3 juli 2015 was Koningin Mathilde aanwezig op de uitreiking van de Federale Prijs Armoedebestrijding.

© Koninklijk Paleis

Op 15 december 2015 brengen de Koning en de Koningin een Kerstbezoek aan het Resto du Coeur te Charleroi, een federatie die strijd tegen armoede, ter gelegenheid van zijn 30-jarig bestaan. Zij nemen deel aan een werkvergadering die gevolgd wordt door een lunch samen met andere bezoekers

© Koninklijk Paleis

Op 3 mei 2016 neemt Koningin Mathilde het Federaal Jaarboek Armoede in België 2016 in ontvangst. Vervolgens heeft zij een gesprek met de auteurs over hun vaststellingen en blijvende aandachtspunten. De editie 2016 beklemtoont dat investeringen nodig blijven voor een doeltreffende strijd tegen armoede.

© Koninklijk Paleis

Op 29 juni 2016 overhandigt Koningin Mathilde de Federale Prijs Armoedebestrijding 2016. Deze jaarlijkse prijs is een erkenning voor mensen, verenigingen, bedrijven of openbare besturen die dagelijks op originele en nuttige wijze bijdragen tot de strijd tegen armoede. Prioritaire thema’s dit jaar hebben betrekking op de strijd tegen armoede bij alleenstaande ouders, de strijd tegen gekleurde armoede, de strijd tegen armoede bij kinderen, innovatieve oplossingen voor dakloosheid en overmatige schuldenlast.

© Koninklijk Paleis en Place Royale/RTL

Op 8 december 2016 neemt Koningin Mathilde deel aan de voorstelling van het project Miriam in het OCMW van Namen. Na de voorstelling ontmoet ze enkele deelneemsters. Het project Miriam is een initiatief van de Vrouwenraad, meerdere OCMW’s en de POD Maatschappelijke Integratie. Het heeft tot doel een geïndividualiseerd traject aan te bieden aan alleenstaande moeders die een leefloon ontvangen. Deelnemers worden op sociaal en professioneel vlak gestimuleerd om uit isolement en armoede te komen.

© Koninklijk Paleis

Op 15 december 2016 bezoekt Koningin Mathilde het Sociaal Huis Mechelen. Zij maakt kennis met hun project over jeugdzorg dat in nauwe samenwerking met vzw Cachet en Jeugdzorg Emmaus Mechelen werd uitgewerkt. Vzw Cachet beschreef beleidsaanbevelingen in het boek Sur ma Route over jongeren die vanuit jeugdvoorzieningen de overstap maken naar zelfstandig leven. Deze aanbevelingen integreren jeugdzorg en andere vormen van hulpverlening. De betrokken instanties kregen hiervoor de Federale Prijs Armoedebestrijding 2016. 

© Koninklijk Paleis

Op 2 februari 2017 brengt Koningin Mathilde een bezoek aan ATD Vierde Wereld België. De vereniging is actief in de strijd tegen armoede en komt op voor de rechten van kansarmen. Zij doen aan sensibilisering van burgers en instellingen, ontwikkelen acties op het terrein en zetten zich in voor een betere samenwerking tussen alle sociale actoren. De Koningin voert er gesprekken met personen die in armoede leven. 

© Koninklijk Paleis

Op 16 juni 2017 woont Koningin Mathilde de uitreiking van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2017 bij. Deze jaarlijkse prijs is een erkenning voor mensen, verenigingen, bedrijven of openbare besturen die dagelijks op originele en nuttige wijze bijdragen tot de strijd tegen armoede. Dit jaar staan centraal de armoedebestrijding bij éénoudergezinnen en de activering van mensen met een armoedeproblematiek. 

Embed from Getty Images 

Op 13 juli 2017 bezoekt Koningin Mathilde de redactie van de oudste Belgische vrouwenweekbladen Libelle en Femmes d’Aujourd’hui. De bladen hebben als doelpubliek vrouwen en zijn sinds hun oprichting mee geëvolueerd met diens veranderende maatschappelijke positie. Het bezoek start met een introductie in de geschiedenis en de evolutie van de weekbladen. Nadien neemt de Koningin deel aan een redactievergadering en sluit ze aan bij een interne brainstorm over het thema kinderarmoede. Ze krijgt eveneens een rondleiding op de redactievloer en ze ontdekt hoe de verschillende rubrieken tot stand komen. 

© Koninklijk Paleis

Op 8 juni 2018 woont Koningin Mathilde de uitreiking van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2018 bij. Deze jaarlijkse prijs, aan zijn 10de editie toe, is een erkenning voor mensen, verenigingen, bedrijven of openbare besturen die dagelijks op een efficiënte en innovatieve wijze bijdragen tot de strijd tegen armoede. 

Twee activiteiten komen duidelijk met enige regelmaat terug: de ontvangst van het Federaal Jaarboek Armoede, en de uitreiking van de Federale Prijs Armoedebestrijding. Voor deze twee activiteiten kiest Mathilde wel vaak voor een kleurrijke outfit, maar het valt me wel op dat wanneer Koningin Mathilde in contact komt met mensen die geconfronteerd worden met de problematiek van armoede, zij steeds voor sobere kledij kiest, wat een heel begrijpelijke keuze is.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

One comment

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.