Bezoek aan de Universiteit Gent

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan de Universiteit Gent in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties. Zij houdt er een toespraak voor studenten en vertegenwoordigers van het academisch corps. De studenten en onderzoekers van de universiteit krijgen ook de gelegenheid om projecten voor te stellen die zij hebben ontwikkeld en uitgevoerd binnen dit domein. De Koningin hecht veel belang aan de rol en de inzet van de jongeren en van de academische wereld in de uitvoering van de Agenda 2030. De Koningin is pleitbezorger van de SDGs voor de Verenigde Naties.

Lees verder →

De Koningin Mathilde Prijs 2019

Hare Majesteit de Koningin reikt de Koningin Mathilde Prijs 2019 uit. Uit de negentien projecten die steun ontvangen van het Koningin Mathildefonds, koos een jongerenjury de laureaat van de Koningin Mathildeprijs 2019. Deze laureaat ontvangt een bijkomende steun van 10.000 euro. Voorafgaand aan de prijsuitreiking heeft Hare Majesteit de Koningin Mathilde een ontmoeting met de vertegenwoordigers van de geselecteerde projecten en met de leden van de jongerenjury in de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds koos voor het derde jaar op rij het thema “Music Connects”. Het Koningin Mathildefonds enthousiasmeert en ondersteunt projecten die ontwikkeld worden door en voor jongeren en een bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbaren onder hen. Muziek speelt een belangrijke rol in de wereld van veel kinderen en jongeren. Muziek is de universele taal bij uitstek en omwille van haar verbindende kracht vormt muziek het ideale middel om zich te ontplooien, zich te emanciperen, zich te engageren, zich open te stellen voor andere socioculturele milieus, andere jongeren te ontmoeten, interesse te ontwikkelen voor muziek, hun talenten te ontdekken en te tonen, vol te houden en of zich gewoon goed te voelen.

Lees verder →

Diner met jonge straathoekwerkers

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen jonge straathoekwerkers voor een diner in het Kasteel van Laken. Zij zijn werkzaam binnen diverse doelgroepen, waaronder dak- en thuislozen, druggebruikers, sekswerkers, psychiatrische patiënten, jongeren in een kwetsbare positie en vluchtelingen.

Lees verder →

Uitvaartplechtigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Jean

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hunne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola, Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid, Prins Lorenz en Prins Laurent wonen om 11.00u in de Onze-Lieve-Vrouw Kathedraal van Luxemburg de begrafenisplechtigheid bij van Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Jean.

Lees verder →

Werklunch

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvingen de rectoren van de Belgische universiteiten voor een werklunch op Kasteel te Laken.

Lees verder →

Ontmoeting met slachtoffers van tienerpooiers

Hare Majesteit de Koningin ontmoet in intieme kring slachtoffers van tienerpooiers en medewerkers van vzw NE(S)T, een organisatie die de slachtoffers ondersteunt en begeleidt. Tijdens het gesprek krijgen de slachtoffers de kans hun verhaal te vertellen en hun bezorgdheden te uiten. Nadien volgt er een gesprek met diverse experten over dit zorgwekkend fenomeen en over de uitdagingen in de aanpak ervan. De ontmoeting vindt plaats in de lokalen van Sürya te Luik. Dit centrum is gespecialiseerd in opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en kwam mede tot stand door de ondersteuning van Child Focus.

Lees verder →
Alle originele inhoud op deze pagina's wordt gedigitale vingerafgedrukt en gecertificeerd door Digiprove