Orde van de Paardevissers

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brengen een bezoek aan de Orde van de Paardevissers. Dit ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging. Zij wonen er verschillende demonstraties bij zoals het vissen van de garnalen, het koken van de garnalen, … . Aan het einde van de activiteit overhandigt de Koning een Koninklijke Oorkonde aan de leden van de Orde. De activiteit vindt plaats in Koksijde (Oostduinkerke).

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Biënnale van Venetië

Hare Majesteit de Koningin bezoekt de Biënnale van Venetië, een van de voornaamste evenementen van hedendaagse kunst ter wereld. Zij bezoekt er het Paviljoen van België en de 57ste Internationale Kunsttentoonstelling Viva Arte Viva. Het Belgisch Paviljoen ontvangt voor deze editie werken van Dirk Braeckman in een tentoonstelling verzorgd door curator Eva Wittockx en M-Museum Leuven in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Ons land wordt afwisselend vertegenwoordigd door een Vlaamse en een Franstalige kunstenaar.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Opera Pinocchio – De Munt

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen de Belgische première bij van de opera Pinocchio door componist Philippe Boesmans in de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel. Deze nieuwe creatie is gebaseerd op de eigentijdse theaterbewerking van het verhaal van Pinocchio door Joël Pommerat. Met de opera viert De Munt zijn ‘thuiskomst’ in het historische gebouw op het Muntplein na restauratiewerken van meer dan twee jaar.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Eerste schooldag – deel 2

Zoals jullie al hadden gemerkt vrijdag, waren er nergens foto’s te bespeuren van Prins Emmanuel die naar school gebracht werd. Dat had te maken met het feit dat zijn school het schooljaar pas startte op maandag 4 september, vandaag dus. Hier zien jullie de foto’s van Koningin Mathilde die haar zoon naar school bracht deze ochtend:

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017
Alle originele inhoud op deze pagina's wordt gedigitale vingerafgedrukt en gecertificeerd door Digiprove