Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – New York – dag 3

In haar hoedanigheid van Speciaal Pleitbezorger van de Verenigde Naties voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, gaat Hare Majesteit de Koningin naar New York. De Koningin neemt deel aan meerdere VN-bijeenkomsten en activiteiten  die het urgente belang benadrukken van de concrete toepassing van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

In haar vele ontmoetingen zal de Koningin de nadruk leggen op de onderwerpen educatie en onderwijs, de nieuwe UNICEF agenda voor kinderen en jongeren, gezondheid en welzijn met een accent op mentale gezondheid, gelijke kansen man/vrouw en sociaal ondernemerschap.

De Koningin bezoekt eveneens de Cathedral High School in New York. Kwaliteitsonderwijs (SDG4) is een bijzonder aandachtspunt van de Koningin die van oordeel is dat op het terrein het verschil moet gemaakt worden.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – New York – dag 2

In haar hoedanigheid van Speciaal Pleitbezorger van de Verenigde Naties voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, gaat Hare Majesteit de Koningin naar New York. De Koningin neemt deel aan meerdere VN-bijeenkomsten en activiteiten  die het urgente belang benadrukken van de concrete toepassing van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

In haar vele ontmoetingen zal de Koningin de nadruk leggen op de onderwerpen educatie en onderwijs, de nieuwe UNICEF agenda voor kinderen en jongeren, gezondheid en welzijn met een accent op mentale gezondheid, gelijke kansen man/vrouw en sociaal ondernemerschap.

De Koningin bezoekt eveneens de Cathedral High School in New York. Kwaliteitsonderwijs (SDG4) is een bijzonder aandachtspunt van de Koningin die van oordeel is dat op het terrein het verschil moet gemaakt worden.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – New York – dag 1

In haar hoedanigheid van Speciaal Pleitbezorger van de Verenigde Naties voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, gaat Hare Majesteit de Koningin naar New York. De Koningin neemt deel aan meerdere VN-bijeenkomsten en activiteiten  die het urgente belang benadrukken van de concrete toepassing van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

In haar vele ontmoetingen zal de Koningin de nadruk leggen op de onderwerpen educatie en onderwijs, de nieuwe UNICEF agenda voor kinderen en jongeren, gezondheid en welzijn met een accent op mentale gezondheid, gelijke kansen man/vrouw en sociaal ondernemerschap.

De Koningin bezoekt eveneens de Cathedral High School in New York. Kwaliteitsonderwijs (SDG4) is een bijzonder aandachtspunt van de Koningin die van oordeel is dat op het terrein het verschil moet gemaakt worden.

 

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

Werkbezoek Janssen Pharmaceutica

Hare Majesteit de Koningin bracht een werkbezoek Janssen Pharmaceutica in Beerse. Tijdens de werkvergadering werd gesproken over verschillende onderzoeksprojecten in het domein van mentale gezondheid. Aansluitend bezocht zij  het labo dat de nieuwste technologieën toepast.

Sedert meerdere jaren vraagt de Koningin, ook als VN-Pleitbezorger voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, aandacht voor mentale gezondheidsproblemen en de impact hiervan op het individu en de samenleving.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

La Famille

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan de school en het dagcentrum van La Famille te Brussel. Deze instelling viert dit jaar haar 50ste verjaardag, en biedt een geïntegreerde vorm van onderwijs en therapie voor kinderen met een cerebrale disfunctionering aan. De kinderen krijgen een educatieve, psychosociale et therapeutische begeleiding afgestemd op hun specifieke noden. De Koningin bezoekt diverse klassen van het kleuter- en lager onderwijs, en maakt kennis met dit pedagogisch project. Het bezoek vindt plaats in het kader van terug naar school dat ook belangrijk is voor deze schoolgaande kinderen met een motorische beperking. 

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

Autoloze zondag 2018

Vandaag was het de 18de editie van “Autoloze zondag” in tal van grote Belgische steden. Zo ook in Brussel. Net als de voorbije jaren, waren ook Koning Filip en Koningin Mathilde met de fiets te zien in de Belgische hoofdstad, dit jaar voor het eerst niet met alle vier de kinderen, maar enkel met de twee jongste: Prins Emmanuel en Prinses Eléonore.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

Eucharistieviering ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van het overlijden van Zijne Majesteit Koning Boudewijn

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Hunne Koninklijke Hoogheden  de Groothertog en de Groothertogin van Luxemburg en de Leden van de Koninklijke Familie wonen de eucharistieviering bij ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van het overlijden van Zijne Majesteit Koning Boudewijn. Deze viering wordt georganiseerd door de Aartsbisdom Mechelen-Brussel en wordt voorgegaan door Kardinaal De Kesel in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Laken.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

Informele ontmoeting van Staatshoofden van Duitstalige landen – Zwitserland – dag 2

Op woensdag 5 en donderdag 6 september 2018 wonen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin de informele ontmoeting bij van Staatshoofden van Duitstalige landen. De ontmoeting vindt dit jaar in Zwitserland plaats, in het Kanton Graubünden. Deze bijeenkomsten vinden sinds 2004 plaats en worden ieder jaar in een van de deelnemende landen georganiseerd. België neemt hieraan voor de 5de maal deel

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

Informele ontmoeting van Staatshoofden van Duitstalige landen – Zwitserland – dag 1

Op woensdag 5 en donderdag 6 september 2018 wonen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin de informele ontmoeting bij van Staatshoofden van Duitstalige landen. De ontmoeting vindt dit jaar in Zwitserland plaats, in het Kanton Graubünden. Deze bijeenkomsten vinden sinds 2004 plaats en worden ieder jaar in een van de deelnemende landen georganiseerd. België neemt hieraan voor de 5de maal deel.


 

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

Bezoek aan Koningin Elisabeth Instituut en vakantiekamp Ter Helme

Hare Majesteit de Koningin bezoekt in Oostduinkerke achtereenvolgens twee initiatieven: het Koningin Elisabeth Instituut, een revalidatieziekenhuis, en aansluitend een tweetalig vakantiekamp voor personen met een fysieke beperking dat door de Belgische vereniging voor verlamden georganiseerd wordt in het vakantiedomein Ter Helme.
In beide activiteiten staat de kwetsbare persoon centraal evenals hun (re)integratie in de maatschappij.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018