Informele jaarlijkse ontmoeting van Staatshoofden van Duitstalige landen – Luxemburg

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen de informele jaarlijkse ontmoeting bij van Staatshoofden van Duitstalige landen. Dit jaar vindt het plaats in het Groothertogdom Luxemburg en heeft het als thema integratie en migratie. In de namiddag bezoeken ze de Philharmonie en het Mudam museum.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Eerste Dame van de Republiek Bénin

Hare Majesteit de Koningin heeft deze voormiddag Mevr. Claudine TALON, Eerste Dame van de Republiek Bénin ontvangen. Tijdens het onderhoud werd gesproken over de inclusieve uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, in het bijzonder over gezondheid (SDG 3), educatie (SDG 4) en de maatschappelijke positie van de vrouw (SDG 5).

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Provincie Namen

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brengen een bezoek aan de Provincie Namen.
Het bezoek start in Sombreffe, waar zij de medewerkers en de oprichters van Bébé Bus ontmoeten. Bébé Bus is een sociaal economische ondersteunings- en nabijheidsdienst die tijdelijke en mobiele structuren voor kinderopvang (0 tot 3 jaar) biedt. Hiermee biedt Bébé Bus de ouders de mogelijkheid op socio-professionele re-integratie en zorgt het voor een laagdrempelige kinderopvang. Het initiatief werd in een 30-tal gemeenten in de Provincie Namen opgezet.
De Vorsten begeven zich nadien naar Namen waar ze TRAKK bezoeken, waar o.a. een Fablab en startups gehuisvest zijn. Deze hub is een ruimte voor multidisciplinaire co-creatie die interactie tussen de artistieke, academische, technologische en economische werelden nastreeft om innovatieve projecten te realiseren.
Het bezoek wordt afgesloten in de school Asty-Moulin, waar de Vorsten ateliers en laboratoria bezoeken. Ze ontmoeten leerkrachten en leerlingen en maken kennis met de ECEC méthode (Ecole Communautaire Entrepreneuriale Consciente).

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Orde van de Paardevissers

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brengen een bezoek aan de Orde van de Paardevissers. Dit ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging. Zij wonen er verschillende demonstraties bij zoals het vissen van de garnalen, het koken van de garnalen, … . Aan het einde van de activiteit overhandigt de Koning een Koninklijke Oorkonde aan de leden van de Orde. De activiteit vindt plaats in Koksijde (Oostduinkerke).

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Biënnale van Venetië

Hare Majesteit de Koningin bezoekt de Biënnale van Venetië, een van de voornaamste evenementen van hedendaagse kunst ter wereld. Zij bezoekt er het Paviljoen van België en de 57ste Internationale Kunsttentoonstelling Viva Arte Viva. Het Belgisch Paviljoen ontvangt voor deze editie werken van Dirk Braeckman in een tentoonstelling verzorgd door curator Eva Wittockx en M-Museum Leuven in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Ons land wordt afwisselend vertegenwoordigd door een Vlaamse en een Franstalige kunstenaar.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Eerste schooldag – deel 2

Zoals jullie al hadden gemerkt vrijdag, waren er nergens foto’s te bespeuren van Prins Emmanuel die naar school gebracht werd. Dat had te maken met het feit dat zijn school het schooljaar pas startte op maandag 4 september, vandaag dus. Hier zien jullie de foto’s van Koningin Mathilde die haar zoon naar school bracht deze ochtend:

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017