Nationale Feestdag 2017

Op vrijdag 21 juli 2016 wonen de Koning en de Koningin het Te Deum bij, naar aanleiding van de Nationale Feestdag in de Sint-Michiels-en-Sint Goedelekathedraal te Brussel. In de namiddag wonen de Koning en de Koningin, Prinses Astrid en Prins Lorenz, Prins Laurent en Prinses Claire het militair en burgerlijk defilé bij op het Paleizenplein te Brussel. Na het defilé bezoeken de leden van de Koninklijke Familie het Feest in het Park. ‘s Avonds wonen de Koning en de Koningin en Prinses Astrid en Prins Lorenz het vuurwerk op het Paleizenplein bij.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

UNICEF België – Laos – dag 2

In het kader van haar Erevoorzitterschap van UNICEF België neemt Hare Majesteit de Koningin deel aan een zending in Laos van 20 tem 23 februari 2017. De zending wordt georganiseerd in samenwerking met de afdeling van UNICEF in Laos en de Belgische Ambassade in Bangkok. Het doel van de zending is sensibilisering van de problematiek rond kwaliteitsonderwijs, gezondheid met inbegrip van mentale gezondheid, het overleven en ondervoeding van kinderen. 
Als VN-Pleitbezorger voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs), zal de Koningin de aandacht vestigen op de implementatie van de SDGs to leave no one behind. Dit ter versterking van de lokale acties van UNICEF en van de lokale overheden om de rechten van het kind en de vrouw te beschermen.

Koningin Mathilde draagt een beigewitte top met een zwart-witte broek:

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Project Miriam

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan de voorstelling van het project Miriam in het OCMW van Namen. Na de voorstelling ontmoet ze enkele deelneemsters. Het project Miriam is een initiatief van de Vrouwenraad, meerdere OCMW’s en de POD Maatschappelijke Integratie. Het heeft tot doel een geïndividualiseerd traject aan te bieden aan alleenstaande moeders die een leefloon ontvangen.  Deelnemers worden op  sociaal en professioneel vlak gestimuleerd om uit isolement en armoede te komen.

Koningin Mathilde ging in het grijs gekleed vandaag:

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016

Tentoonstelling Voor God en Geld. Gouden Tijden van de Zuidelijke Nederlanden

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezoeken de tentoonstelling Voor God en Geld. Gouden Tijden van de Zuidelijke Nederlanden. De tentoonstelling loopt in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster te Gent.

Koningin Mathilde droeg een nieuwe goudbruine jurk:

13590422_10210123713160277_5228922841155934571_n Lees verder →

Alle originele inhoud op deze pagina's wordt gedigitale vingerafgedrukt en gecertificeerd door Digiprove