Nieuwjaarsreceptie Europese Instellingen – NAVO – SHAPE

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen ter gelegenheid van het nieuwe jaar de Permanente Vertegenwoordigers bij de Noord-Atlantische Raad, de leden van het Internationaal Secretariaat en de Militaire Vertegenwoordigers bij de NAVO, de Officieren Generaals van SHAPE, alsook de hoofden van de Europese instellingen gevestigd in Brussel en de permanente vertegenwoordigers geaccrediteerd bij de Europese Unie. Deze receptie vindt plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

Kerstconcert

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bieden het jaarlijkse Kerstconcert aan in het Paleis te Brussel. De Koning en de Koningin wensen in het bijzonder de personen te bedanken die bijgedragen hebben tot het goede verloop van de Koninklijke activiteiten in 2017 en eer te betonen aan alle Gebrevetteerde Hofleveranciers van België.

Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Elisabeth, Prins Gabriel, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore, Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz, Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Claire, Prins Nicolas en Prins Aymeric wonen het concert eveneens bij.

Het concert wordt verzorgd door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie en de solisten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, onder leiding van Frank Braley. Zij brengen een programma rond het thema van Kerstmis, met composities van Marc Antoine Charpentier, Wolfgang Amadeus Mozart en Johann Sebastian Bach.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017-2018

Pensionaat Jules Lejeune

Hare Majesteit de Koningin bezoekt het Pensionnat Jules Lejeune in Wezembeek-Oppem. Het pensionaat biedt een semiautonome residentiële begeleiding voor jongeren in een problematische thuissituatie. Jongeren die meerderjarig worden, vallen buiten de omkadering van de jeugdvoorzieningen. Hier worden ze voorbereid op de overstap naar het zelfstandig wonen. De Koningin maakt kennis met programma’s voor een re-integratie in de maatschappij en ontmoet de jongeren in hun leefomgeving.
De Koningin verleende haar Hoge Bescherming aan de vzw Société Royale Protectrice de l’Enfance dat 125 jaar bestaat.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Provincie Vlaams Brabant

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brengen een bezoek aan de Provincie Vlaams Brabant. In Grimbergen bezoeken ze de bioboerderij Den Diepen Boomgaard. De boerderij is een sociale werkplaats en tegelijk zet men in op duurzaamheid. Nadien gaan de Vorsten naar Vilvoorde om Videohouse te bezoeken. Videohouse is een bedrijf dat all-round audiovisuele diensten levert aan televisiestations, nieuwsredacties, productiehuizen en bedrijven. Het bezoek wordt vervolgd met een ronde tafel rond deradicalisering in het stadhuis van Vilvoorde. Voor hun terugkeer naar Laken nemen de Vorsten de Waterbus. Dit is een boot die fungeert als openbaar vervoersmiddel tussen Vilvoorde en het centrum van Brussel via het kanaal.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Disaster Victim Identification (DVI)

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezoeken het Disaster Victim Identification (DVI). Drie getuigenissen uit verschillende decennia worden gebracht: de ramp met de MS Herald of Free Enterprise (1987), de tsunami in de Indische Oceaan (2004) en de terreuraanslagen Brussel (2016). Het bezoek vindt plaats nav van de 30ste verjaardag van het DVI.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Audiëntie

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen personen aan wie bij Koninklijke Besluiten van 13 juli 2012 en 10 juli 2016 een adellijke gunst werd verleend, en de personen aan wie een ereteken werd verleend bij Koninklijk Besluit van 13 juli 2017 in het kader van het besluit van 10 februari 2003. Deze plechtigheid vindt plaats op het Koninklijk Paleis te Brussel en wordt opgeluisterd door Mevrouw Christine LEE, laureate cello voor de Koningin Elisabethwedstrijd in 2017.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017
Alle originele inhoud op deze pagina's wordt gedigitale vingerafgedrukt en gecertificeerd door Digiprove