Nationale Feestdag 2017

Op vrijdag 21 juli 2016 wonen de Koning en de Koningin het Te Deum bij, naar aanleiding van de Nationale Feestdag in de Sint-Michiels-en-Sint Goedelekathedraal te Brussel. In de namiddag wonen de Koning en de Koningin, Prinses Astrid en Prins Lorenz, Prins Laurent en Prinses Claire het militair en burgerlijk defilé bij op het Paleizenplein te Brussel. Na het defilé bezoeken de leden van de Koninklijke Familie het Feest in het Park. ‘s Avonds wonen de Koning en de Koningin en Prinses Astrid en Prins Lorenz het vuurwerk op het Paleizenplein bij.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Zomertentoonstellingen in het Koninklijk Paleis

Op donderdag 20 juli 2017 vindt de inaugurale wandeling van de zomertentoonstellingen in het Koninklijk Paleis te Brussel plaats. Dit in aanwezigheid van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin.

Zoals ieder jaar opent het Koninklijk Paleis te Brussel zijn deuren voor het publiek op zaterdag 22 juli 2017, met als thema Wetenschap en cultuur op het Koninklijk Paleis.

De Kanselarij van de Eerste Minister en het Federaal Wetenschapsbeleid hebben een beroep gedaan op de tien Federale wetenschappelijke instellingen en het Nationaal Geografisch Instituut om de tentoonstelling Hemel! te organiseren. Vanuit hun vakgebied laten de wetenschappers de toeschouwers de hemel herontdekken. Naar goede gewoonte zal Technopolis®, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie aanwezig zijn. Dit jaar presenteren zij de interactieve tentoonstelling Op je gezondheid! om het menselijk lichaam beter te leren kennen. Tot slot organiseert de Koninklijke Vereniging Dynastie en Cultureel Erfgoed de tentoonstelling Karel van Vlaanderen, Prins, Regent, Kunstenaar. Dit met de steun van de Koning Boudewijnstichting.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Libelle

Hare Majesteit de Koningin bezoekt de redactie van de oudste Belgische vrouwenweekbladen Libelle en Femmes d’Aujourd’hui. De bladen hebben als doelpubliek vrouwen en zijn sinds hun oprichting mee geëvolueerd met diens veranderende maatschappelijke positie. Het bezoek start met een introductie in de geschiedenis en de evolutie van de weekbladen. Nadien neemt de Koningin deel aan een redactievergadering en sluit ze aan bij een interne brainstorm over het thema kinderarmoede. Ze krijgt eveneens een rondleiding op de redactievloer en ze ontdekt hoe de verschillende rubrieken tot stand komen. De activiteit vindt plaats in Mechelen.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

80ste verjaardag – Koningin Paola

De Stichting Koningin Paola, de Muziekkapel Koningin Elisabeth en Missing Children Europe organiseren samen een feest ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Hare Majesteit Koningin Paola. Deze avond in het teken van muziek en vriendschap vindt plaats op 29 juni in de Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo. Hare Majesteit  Koningin Paola zal samen met Zijne Majesteit Koning  Albert deze viering bijwonen. Dit in aanwezigheid van de voltallige Koninklijke Familie : Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin en Hun kinderen, Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz en Hun kinderen en kleindochter, Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Laurent en Prinses Claire en Hun kinderen. 

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Wereldvoedselprogramma – SDG’s

Hare Majesteit de Koningin heeft deze voormiddag dhr. David M. Beasley ontvangen. Dhr. Beasley is uitvoerend Directeur van het Wereldvoedselprogramma. Het gesprek ging over de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties, in het bijzonder de strijd tegen honger en de campagne #healtynothungry. Voeding is nauw verbonden met gezondheid en onderwijs. Thema’s die de Koningin van nabij volgt. De Koningin is VN-pleitbezorger voor de SDG’s. De ontmoeting vond plaats  in het Koninklijk Paleis te Brussel.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Brussels-Asia Society Dialogue

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen dhr. Henry Kissinger, voormalig Staatssecretaris van de Verenigde Staten voor een diner. Dit in het kader van een sessie van het Brussels-Asia Society Dialogue met als thema Forging a Shared Future: Strategic Cooperation between Asia, Europe and the United States. Deze activiteit is de opvolging van het forum georganiseerd met de Asia Society (externe link) in het Kasteel van Laken in juni 2016.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Child Focus

Hare Majesteit de Koningin woont een studiedag van Child Focus bij. Titel van de studiedag is Weglopen: banden verbreken om banden te zoeken. Wegloopgedrag dient op een coherente en preventieve manier aangepakt te worden en trajectbegeleiding van de jonge weglopers is essentieel. In 2016 ondervond men een sterke stijging in het aantal weglopers. Als erevoorzitster van Child Focus steunt de Koningin de aandacht voor deze problematiek. De studiedag vindt plaats in Brussel.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika

Op dinsdag 20 juni 2017 wordt de Internationale Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika uitgereikt. Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid wonen de prijsuitreiking bij. Vóór de uitreikingsceremonie ontvangen de Koning en de Koningin vertegenwoordigers van de drie laureaatorganisaties in audiëntie. De Koning Boudewijnprijs bekroont opmerkelijke bijdragen van mensen of organisaties op het gebied van ontwikkeling in Afrika. De Prijs brengt vernieuwende initiatieven onder de aandacht die de levenskwaliteit verbeteren en plaatselijke gemeenschappen in staat stellen om hun ontwikkeling in eigen handen te nemen. Voor zijn editie 2016-2017 heeft de Koning Boudewijnstichting de Prijs toegekend aan drie organisaties gesticht door jonge Afrikaanse ondernemers in het domein van ICT: BarefootLaw (Oeganda), Farmerline (Ghana) en Kytabu (Kenya. De laureaten delen een visie van ontwikkeling waarin ondernemerschap, lokale inbedding en nieuwe communicatiemiddelen sociale transformatie aandrijven over het Afrikaanse continent. De prijsuitreiking vindt plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017
Alle originele inhoud op deze pagina's wordt gedigitale vingerafgedrukt en gecertificeerd door Digiprove