Bezoek aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Hare Majesteit de Koningin brengt een werkbezoek aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève. Zij houdt een toespraak om de aandacht te vestigen op de wereldwijde problemen rond mentale gezondheid. Op het programma staan ontmoetingen met de Directeur-generaal en enkele stafleden van de WHO aangaande de uitdagingen van het mentale gezondheidsbeleid. Er gaat ook speciale aandacht naar mentale gezondheid in humanitaire crisissituaties, in samenwerking met het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Mentale gezondheidsbevordering en destigmatisering van psychosociale aandoeningen zijn twee permanente aandachtspunten van Hare Majesteit de Koningin in haar hoedanigheid als Pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Lees verder →

Bezoek aan de Universiteit Gent

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan de Universiteit Gent in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties. Zij houdt er een toespraak voor studenten en vertegenwoordigers van het academisch corps. De studenten en onderzoekers van de universiteit krijgen ook de gelegenheid om projecten voor te stellen die zij hebben ontwikkeld en uitgevoerd binnen dit domein. De Koningin hecht veel belang aan de rol en de inzet van de jongeren en van de academische wereld in de uitvoering van de Agenda 2030. De Koningin is pleitbezorger van de SDGs voor de Verenigde Naties.

Lees verder →

De Koningin Mathilde Prijs 2019

Hare Majesteit de Koningin reikt de Koningin Mathilde Prijs 2019 uit. Uit de negentien projecten die steun ontvangen van het Koningin Mathildefonds, koos een jongerenjury de laureaat van de Koningin Mathildeprijs 2019. Deze laureaat ontvangt een bijkomende steun van 10.000 euro. Voorafgaand aan de prijsuitreiking heeft Hare Majesteit de Koningin Mathilde een ontmoeting met de vertegenwoordigers van de geselecteerde projecten en met de leden van de jongerenjury in de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds koos voor het derde jaar op rij het thema “Music Connects”. Het Koningin Mathildefonds enthousiasmeert en ondersteunt projecten die ontwikkeld worden door en voor jongeren en een bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbaren onder hen. Muziek speelt een belangrijke rol in de wereld van veel kinderen en jongeren. Muziek is de universele taal bij uitstek en omwille van haar verbindende kracht vormt muziek het ideale middel om zich te ontplooien, zich te emanciperen, zich te engageren, zich open te stellen voor andere socioculturele milieus, andere jongeren te ontmoeten, interesse te ontwikkelen voor muziek, hun talenten te ontdekken en te tonen, vol te houden en of zich gewoon goed te voelen.

Lees verder →

Diner met jonge straathoekwerkers

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen jonge straathoekwerkers voor een diner in het Kasteel van Laken. Zij zijn werkzaam binnen diverse doelgroepen, waaronder dak- en thuislozen, druggebruikers, sekswerkers, psychiatrische patiënten, jongeren in een kwetsbare positie en vluchtelingen.

Lees verder →

Bezoek aan CHU Liège

Op 4 april bracht Koningin Mathilde een onaangekondigd bezoek aan het CHU hospitaal van Luik. Dit bezoek bracht ze in het kader van “Télévie”, een goed doel dat geld inzamelt voor verder onderzoek naar kanker en leukemie.

Lees verder →

Twintigste verjaardag van Enabel

Hare Majesteit de Koningin woont, in Haar hoedanigheid van pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstlingen van de Verenigde Naties, de plechtigheid bij ter viering van de twintigste verjaardag van het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel. Het brengt internationale experten samen om de toekomst van internationale ontwikkeling te bespreken. Het evenement vindt plaats in Bozar te Brussel.

Lees verder →

Staatsbezoek aan de Republiek Korea – dag 5

Op uitnodiging van Zijne Excellentie President Moon Jae-in brengen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een Staatsbezoek aan de Republiek Korea. Zij worden vergezeld door de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid de heer Pieter De Crem en de minister-presidenten van de Gemeenschappen en Gewesten. Op het programma staan verschillende bezoeken en activiteiten in Seoul.

Lees verder →
Alle originele inhoud op deze pagina's wordt gedigitale vingerafgedrukt en gecertificeerd door Digiprove