Jaarlijkse bijeenkomst van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, samen met de pleitbezorgers van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze vergadering heeft plaats in de marge van de ministeriële week van de Algemene Vergadering van de VN. Deze uitwisseling, die virtueel plaatsvond, richtte zich met name op de rol van de Verenigde Naties en de implementatie van de SDG’s in de context van de Covid-19 crisis.

Lees verder →

Autoloze Zondag

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, vergezeld van Hunne Koninklijke Hoogheden de Prinsen Gabriel en Emmanuel en Prinses Eléonore, maken een fietstocht naar aanleiding van de Autoloze Zondag te Brussel. Zij zullen ook een bezoek brengen aan het Huis van de Europese geschiedenis in het kader van de Open Monumentendagen.

Lees verder →

Voorstelling ‘Patricia’ in het Théâtre Jean Vilar

Hare Majesteit de Koningin woont de voorstelling Patricia bij in het Théâtre Jean Vilar te Louvain-la-Neuve. De voorstelling is een bewerking van de gelijknamige roman van Geneviève Damas. Met dit bezoek wil de Koningin de cultuursector ondersteunen, die de afgelopen maanden zwaar getroffen werd door het coronavirus.

Lees verder →

Music Connects – vzw Blij Leven

Hare Majesteit de Koningin bezoekt het Multifunctioneel Centrum Meetjesland van de vzw Blij Leven. MFC Meetjesland is met het project ‘nootjes delen’ laureaat van Music Connects van het Koningin Mathilde Fonds. De Koningin gaat in gesprek met kinderen en jongeren die in het opvangcentrum verblijven omwille van problematische leefsituatie. Er is dagbegeleiding, residentiële opvang, een trainingcentrum voor kamerwonen en begeleid zelfstandig wonen. Tijdens het bezoek aan de verschillende leefgroepen, wordt nadruk gelegd op de veerkracht van de jongeren tijdens de coronaperiode en op hun initiatieven om deze moeilijke periode te overbruggen.

Lees verder →

Gala-avond Steunraad West-Vlaanderen Koning Boudewijnstichting

Koning Filip en Koningin Mathilde hebben gisteravond de gala-avond bijgewoond van de Steunraad West-Vlaanderen van de Koning Boudewijnstichting. Deze ging door in het sterrenrestaurant Boury in Roeselare.

Lees verder →

Bezoek aan het Wikifin Lab

Hare Majesteit de Koningin woont de opening bij van het nieuwe Wikifin Lab. Na een academische zitting over het belang van financiële geletterdheid, bezoekt zij het lab samen met jongeren. In het Wikifin Lab kunnen leerlingen uit het secundair onderwijs experimenteren met verschillende financiële situaties uit het dagelijks leven. Dit digitaal en interactief centrum voor financiële educatie werd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) opgericht en is uniek in de wereld.

Lees verder →

Ronde tafel over duurzaamheid en armoede

Hare Majesteit de Koningin zat een ronde tafel voor over duurzaamheid en armoede in het Paleis te Brussel. In de vele gesprekken die de Koningin had tijdens de laatste maanden kwam de toegenomen bestaansonzekerheid als gevolg van de COVID-19 epidemie vaak naar voor. Bovendien werd het verslag van het Steunpunt tot bestrijding van de armoede voor de eerste maal gewijd aan deze belangrijke problematiek. Vertegenwoordigers van het steunpunt, van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en van andere verenigingen actief in de armoedebestrijding namen deel aan de rondetafel. De Koningin is pleitbezorger van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Lees verder →

Eerste schooldag

Koning Filip en Koningin Mathilde hebben deze ochtend hun jongste dochter Prinses Eléonore op haar eerste schooldag in het middelbaar onderwijs naar haar nieuwe school, het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem, begeleid.

Lees verder →

Nationale Feestdag 2020

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Gabriel, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore wonen de Te Deum voor de nationale feestdag bij in de Sint-Michiels-en-Sint Goedelekathedraal te Brussel. Na het Te Deum verplaatst de Koning zich naar BOZAR om de muurschildering te bekijken van kunstenaar en kalligraaf Dema One en van de jongeren die deelnamen aan zijn studio in Molenbeek.

Lees verder →

Bezoek aan het zomerkamp van YouthStart

Hare Majesteit de Koningin bezoekt het zomerkamp van YouthStart te Ukkel. Kwetsbare jongeren krijgen de kans om gratis deel te nemen aan de YouthStart zomerschool. YouthStart acht het noodzakelijk dat NEET-jongeren (not in education, employment or training), die door de coronacrisis één van de belangrijkste economische slachtoffers dreigen te worden, via training hun weg vinden in het leven en positief gestimuleerd worden.

Lees verder →