Virtuele ontmoeting met opmerkelijke vrouwen

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtuele ontmoeting met opmerkelijke vrouwen afkomstig uit de provincie Luxemburg naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. Het gesprek gaat over de positie van de vrouw in onze samenleving en de uitdagingen waarmee vrouwen geconfronteerd worden.

Onderstaande vrouwen namen deel aan het gesprek:
mevr. Julie Bailly, mezzosopraan
mevr. Sandrine Brasseur, chef-kok van het restaurant « Le Chef est une femme »
mevr. Carol Huberty, huisarts
mevr. Stéphanie Thiery, Directrice van « La Petite Plante », een residentie voor volwassenen met een meervoudige beperking
mevr. Bernadette Theny, Directrice van de Kamer van Koophandel en Industrie van Belgisch Luxemburg (CCILB)

Lees verder →

Virtueel gesprek met experten over de impact van de coronacrisis op kinderen

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek met experten over de impact van de coronacrisis op kinderen, met bijzondere aandacht voor de problematiek van het cyberpesten. Deze virtuele ontmoetingen gesprekken  kaderen in de aandacht die de Koningin sinds enkele jaren vraagt voor de ernstige gevolgen van pestgedrag bij kinderen.

Lees verder →

Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hebben een virtuele ontmoeting met vrouwen uit diverse sectoren naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw:
mevr. Marie du Chastel, curator van het KIKK-festival en lid van de ‘Commission Arts Numériques’ van de Fédération Wallonie-Bruxelles
Prof. dr. Cleo Goyvaerts, Professor van het Laboratorium voor Moleculaire en Cellulaire Therapie aan de VUB (Longkankeronderzoek)
mevr. Jamila Louahed, vicepresident en head of global research and development bij GSK
Prof. Hylke Vandenbussche, Professor in de Internationale Economie aan het departement Economie aan de KU Leuven

Lees verder →

Videogesprek met dhr. David Beasley

Hare Majesteit de Koningin heeft een videogesprek met dhr. David Beasley, Executive Director van het World Food Programme (WFP) van de Verenigde Naties (VN). Het gesprek heeft betrekking op de bijdrage van het WFP aan de transformatie van landbouw-en voedselsystemen. De gevolgen van de COVID-19 pandemie op de voedselveiligheid kwamen eveneens aan bod. Dit gesprek heeft plaats in aanloop naar de VN-top over voedselsystemen, gepland in New York in de herfst van 2021.

In 2020 ontving het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties de Nobelprijs voor de vrede.

Lees verder →

Videogesprekken met VN-jongeren

Hare Majesteit de Koningin had verschillende virtuele gesprekken over het belang van jongerenparticipatie met jongeren die België vertegenwoordigden tijdens vergaderingen van de Verenigde Naties. Het engagement van de jongeren alsook de thema’s die ze op de VN-vergaderingen bespraken als lid van de Belgische delegatie kwamen hierbij aan bod: vrouwen-en jongerenrechten, duurzame ontwikkeling, de strijd tegen klimaatsverandering, COVID-19en de rol van jongeren in conflictbeheersing.

De VN raden lidstaten aan om jongeren uit te nodigen om deel uit te maken van hun delegatie, in het bijzonder voor debatten die betrekking hebben op jongeren.  De Koningin heeft een bijzondere aandacht voor de deelname van jongeren aan de beslissingen die op hun betrekking hebben. Als SDG pleitbezorgster hecht ze veel belang aan de dynamiek van de debatten en de beslissingen binnen de VN over jongeren.

Lees verder →

Ziekenhuis Hôpital Civil Marie Curie

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezoeken het ziekenhuis Hôpital Civil Marie Curie te Lodelinsart, een publiek hospitaal dat wordt beheerd door de “Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi”. Ze wonen er een werkvergadering bij over de werking van het ziekenhuis in de strijd tegen het coronavirus en de vooruitgang inzake vaccinaties. Ter afsluiting ontmoeten ze het personeel van de verschillende afdelingen van het ziekenhuis.

Lees verder →

Pharma Haelvoet

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brengen een bezoek aan de apotheek Pharma Haelvoet in Evere (Brussel-Hoofdstedelijk Gewest). Zij maken er kennis met het personeel van de apotheek en nemen deel aan een werkvergadering met apothekers uit de verschillende gewesten. Tijdens dit gesprek wordt o.a. de cruciale rol van apothekers tijdens de coronacrisis besproken.

Lees verder →

Schwab Foundation for Social Entrepreneurship

Hare Majesteit de Koningin heeft een gesprek met de laureaten 2020 van de ‘Schwab Foundation for Social Entrepreneurship’. Deze sociale ondernemers zijn wereldwijd actief op het vlak van gezondheid, onderwijs, kwetsbare kinderen, ecologie, klimaat en landbouw. Zij werken op een duurzame manier en spelen in op de snelle digitale evolutie. De coronacrisis heeft ook hun werk sterk beïnvloed.

Lees verder →

Eerbetoon aan de overleden leden van de Koninklijke Familie

Hunne Majesteiten de Koning en Koningin, alsook andere leden van de Koninklijke Familie, herdenken en eren de overleden leden van de Koninklijke Familie in de Koninklijke Crypte van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Laken.

Op 17 februari 1935 werd een misviering gehouden ter nagedachtenis van het overlijden van Koning Albert I, die omkwam tijdens een ongeval in Marche-les-Dames in 1934. Na het overlijden van Koningin Astrid op 29 augustus 1935 werd beslist om op 17 februari alle gestorven leden van de Koninklijke familie te herdenken. Sindsdien wordt elk jaar op dezelfde datum in de Kerk van Laken een herdenkingsmis gehouden. Dit jaar kon de mis echter niet plaatsvinden wegens de Corona-maatregelen.

Lees verder →

Jan Yperman Ziekenhuis

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezoeken het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper. Na een inleidende werkvergadering praten ze er met de medewerkers van het ziekenhuis over hun ervaringen inzake de Covid pandemie en de vaccinatievoorbereidingen. Ter afsluiting bezoeken de Koning en de Koningin de spoeddienst van het ziekenhuis.

Lees verder →