Koninklijk Conservatorium Brussel

Hare Majesteit de Koningin bezoekt het Koninklijk Conservatorium Brussel. Tijdens een rondetafel maakt de Koningin kennis met de academische muziekopleidingen van jonge muzikanten in een context van diversiteit, excellentie, kunst en grootstedelijke multiculturaliteit.  

De Koningin woont een masterclass PIANO bij. Na een korte uitleg in de erfgoedbibliotheek , woont de Koningin een repetitie bij van een musical. De opleiding Musical viert dit jaar  haar 25 jarig jubileum. Verder treedt een JAZZ ensemble op met aandacht voor de  Toots Thielemans JAZZ Award die door het conservatorium wordt uitgereikt aan de student met het meest verdienstelijke jazztalent. Tot slot is er een optreden met een consort oude muziek.

Lees verder →

Diner met jongeren werkzaam bij de openbare vervoersmaatschappijen

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen jongeren werkzaam bij de openbare vervoersmaatschappijen van ons land (NMBS, MIVB, TEC en De Lijn).

Lees verder →

Staatsbezoek aan het Groothertogdom Luxemburg – dag 1

Op uitnodiging van Hunne Koninklijke Hoogheden Groothertog Henri en Groothertogin Maria Teresa brengen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een Staatsbezoek aan het Groothertogdom Luxemburg van dinsdag 15 oktober t.e.m. donderdag 17 oktober 2019. Dit in aanwezigheid van de Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en de Minister-presidenten van de Gemeenschappen en Gewesten.

© Wim Dehandschutter
Lees verder →

Eerste schooldag 2019

Lees verder →

Unicef-missie naar Kenia – dag 1

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan een UNICEF-zending in Kenia in haar hoedanigheid van Erevoorzitter van UNICEF België. De zending wordt georganiseerd door UNICEF België in samenwerking met de lokale medewerkers van UNICEF Kenia en met de ondersteuning van het UNHCR. Het doel van de zending is sensibilisering rond de problematiek van onderwijs en kinderen in moeilijke omstandigheden. Er zal onder meer een bezoek gebracht worden aan het Kakuma vluchtelingenkamp. De Koningin zal hierbij de aandacht vestigen op de acties van UNICEF en van de lokale overheden ter bescherming van de rechten van het kind en de vrouw. Tevens wordt de actieve rol die jongeren kunnen opnemen – als actoren van verandering – benadrukt tijdens deze zending.
De Koningin is eveneens VN-Pleitbezorgster voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs).

Lees verder →

Ontmoeting met Kailash Satyarthi en Sumedha Kailash

In de marge van de European Development Days 2019 had Hare Majesteit de Koningin, in haar hoedanigheid van Pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDGs), een ontmoeting met dhr. Kailash Satyarthi, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede 2014 en mevr. Sumedha Kailash, kinderrechten activist.

Lees verder →

Informele ontmoeting van staatshoofden van Duitstalige landen – dag 2

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen de informele ontmoeting bij van Staatshoofden van Duitstalige landen. De ontmoeting vindt dit jaar plaats te Linz in Oostenrijk. Deze bijeenkomsten vinden sinds 2004 plaats en worden ieder jaar in een van de deelnemende landen georganiseerd. België participeert voor een 6de maal.

Lees verder →

Rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van hogescholen en universiteiten

Hare Majesteit de Koningin zat een rondetafel voor met vertegenwoordigers van hogescholen en universiteiten, die verantwoordelijk zijn voor opleidingen in management. De Koningin is Pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Tijdens het gesprek werd dieper ingegaan op de integratie van Agenda 2030 in de opleiding van de toekomstige managers, hun sensibilisering voor duurzaamheidsvraagstukken en de impact ervan op meer duurzame bedrijfsmodellen. De Koningin heeft reeds ontmoetingen gehad met vertegenwoordigers uit de privésector over de rol van de onderneming in de implementatie van de ontwikkelingsdoelstellingen. De ronde tafel vond plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel.

Lees verder →
Alle originele inhoud op deze pagina's wordt gedigitale vingerafgedrukt en gecertificeerd door Digiprove