Virtueel gesprek met dhr. Filippo Grandi

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek met dhr. Filippo Grandi, Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties. Het gesprek richt zich op de impact van de COVID-19 pandemie op de miljoenen vluchtelingen en de problemen met vaccinaties, onderwijs, huiselijk geweld en mentale gezondheid.

Lees verder →

Virtueel gesprek met experten over de impact van de coronacrisis op kinderen

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek met experten over de impact van de coronacrisis op kinderen, met bijzondere aandacht voor de problematiek van het cyberpesten. Deze virtuele ontmoetingen gesprekken  kaderen in de aandacht die de Koningin sinds enkele jaren vraagt voor de ernstige gevolgen van pestgedrag bij kinderen.

Lees verder →

Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hebben een virtuele ontmoeting met vrouwen uit diverse sectoren naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw:
mevr. Marie du Chastel, curator van het KIKK-festival en lid van de ‘Commission Arts Numériques’ van de Fédération Wallonie-Bruxelles
Prof. dr. Cleo Goyvaerts, Professor van het Laboratorium voor Moleculaire en Cellulaire Therapie aan de VUB (Longkankeronderzoek)
mevr. Jamila Louahed, vicepresident en head of global research and development bij GSK
Prof. Hylke Vandenbussche, Professor in de Internationale Economie aan het departement Economie aan de KU Leuven

Lees verder →

Videogesprek met dhr. David Beasley

Hare Majesteit de Koningin heeft een videogesprek met dhr. David Beasley, Executive Director van het World Food Programme (WFP) van de Verenigde Naties (VN). Het gesprek heeft betrekking op de bijdrage van het WFP aan de transformatie van landbouw-en voedselsystemen. De gevolgen van de COVID-19 pandemie op de voedselveiligheid kwamen eveneens aan bod. Dit gesprek heeft plaats in aanloop naar de VN-top over voedselsystemen, gepland in New York in de herfst van 2021.

In 2020 ontving het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties de Nobelprijs voor de vrede.

Lees verder →

Videogesprekken met VN-jongeren

Hare Majesteit de Koningin had verschillende virtuele gesprekken over het belang van jongerenparticipatie met jongeren die België vertegenwoordigden tijdens vergaderingen van de Verenigde Naties. Het engagement van de jongeren alsook de thema’s die ze op de VN-vergaderingen bespraken als lid van de Belgische delegatie kwamen hierbij aan bod: vrouwen-en jongerenrechten, duurzame ontwikkeling, de strijd tegen klimaatsverandering, COVID-19en de rol van jongeren in conflictbeheersing.

De VN raden lidstaten aan om jongeren uit te nodigen om deel uit te maken van hun delegatie, in het bijzonder voor debatten die betrekking hebben op jongeren.  De Koningin heeft een bijzondere aandacht voor de deelname van jongeren aan de beslissingen die op hun betrekking hebben. Als SDG pleitbezorgster hecht ze veel belang aan de dynamiek van de debatten en de beslissingen binnen de VN over jongeren.

Lees verder →

Schwab Foundation for Social Entrepreneurship

Hare Majesteit de Koningin heeft een gesprek met de laureaten 2020 van de ‘Schwab Foundation for Social Entrepreneurship’. Deze sociale ondernemers zijn wereldwijd actief op het vlak van gezondheid, onderwijs, kwetsbare kinderen, ecologie, klimaat en landbouw. Zij werken op een duurzame manier en spelen in op de snelle digitale evolutie. De coronacrisis heeft ook hun werk sterk beïnvloed.

Lees verder →

Allez, Chantez!

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek met Annelore Camps en Laila De Bruyne, de twee oprichtsters van ‘Allez, Chantez!’. Dit innovatief zangconcept viert dit jaar zijn zesde verjaardag met een zangmarathon waarbij iedereen die graag zingt, wordt opgeroepen om een persoonlijke ode te brengen aan mensen in hun omgeving. De afgelopen 6 jaar namen meer dan 15.000 mensen deel aan de verschillende zangmomenten van ‘Allez, Chantez’.
De Koningin ondersteunt de verschillende socioculturele acties die in deze moeilijke periode mensen dichter bij elkaar brengen.

Lees verder →

Handicap International

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan Handicap International in Brussel. Handicap International is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap en andere kwetsbare personen in meer dan 60 landen.

De Koningin neemt er deel aan een rondetafelgesprek over de werking, de visie en toekomstplannen van de organisatie. De nadruk ligt op het voorkomen van de oorzaken van een handicap, het verbeteren van de levenskwaliteit en op inclusief onderwijs.

Hare Majesteit de Koningin verleent sinds 2000 haar Hoge Bescherming aan Handicap International.

Lees verder →

Kerstbezoek aan het Koningin Mathilde Moeder- en Kind Centrum

Hare Majesteit de Koningin nam deel aan een werkvergadering die in het teken stond van de inzet van de teams van het Koningin Mathilde Moeder- en Kind Centrum UZA tijdens de coronapandemie. De Koningin ging in gesprek met zorgverleners, maar ook met ervaringsdeskundigen die (virtueel) getuigden over de zware impact van COVID-19 het voorbije jaar op de gezondheid van kinderen en jongeren, ouders, zwangere vrouwen evenals over de psychologische ondersteuning die gegeven werd aan de medewerkers in het UZA. De Koningin had verder een videochat met gehospitaliseerde kinderen en las een verhaaltje voor.

Lees verder →