Lichtgraffiti

Hare Majesteit de Koningin ontvangt leerlingen uit het 2de middelbaar van het Sint-Barbara College in Gent, samen met hun leerkracht, in het Koninklijk Paleis. Voor het vak STEAM (Science/Technology/Engineering/Art/Mathematics) werkten zij een opdracht uit door middel van een techniek uit de fotografie waarbij je met een licht direct op de camera schijnt. De leerlingen hebben hun creaties opgedragen aan verschillende coronahelden en overhandigen in dit kader ook een van hun zelfgemaakte lichtgraffiti kunstwerken aan de Koningin. Op deze manier wensen zij de Koning en Koningin te bedanken voor hun ondersteunende rol tijdens de coronacrisis.

Lees verder →

Virtueel gesprek Brusselse boekenbeurs “Foire du Livre de Bruxelles”

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek met mevr. Marie Nobels en dhr. Tanguy Roosen, respectievelijk de commissaris-generaal en voorzitter van de Brusselse boekenbeurs “La Foire du Livre de Bruxelles”. Zij vertellen over de gevolgen van de pandemie voor de literaire wereld en de boekenbeurs, die ondanks de coronacrisis, ook in 2021 haar missie wil waarmaken om boeken en lezen te promoten.

De beurs vindt online plaats van 6 tot en met 16 mei.

Lees verder →

Virtuele theatervoorstelling ‘Pizza économie’

Hare Majesteit de Koningin woont de virtuele theatervoorstelling ‘Pizza économie’ bij, een one-man-show van acteur Martin Ophoven. De voorstelling is een samenwerking met de ULB en bestemd voor leerlingen van de middelbare school. De show benadert op een ludieke en didactische manier duurzame economische modellen. Leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar van het Collège la Fraternité uit Laken genieten virtueel mee van de voorstelling.

Lees verder →

Deelname aan virtueel gesprek ‘Why the UN Sustainable Development Goals matter more than ever’

Hare Majesteit de Koningin neemt, in haar hoedanigheid van Pleitbezorgster van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, deel aan het virtuele gesprek georganiseerd door het European Policy Centre. Het gesprek heeft als titel ‘Why the UN Sustainable Development Goals matter more than ever’ en gaat over het belang van de implementatie van de SDG doelstellingen. Aan het gesprek nemen ook de Europees Commissaris voor Internationale Partnerschappen, mevr. Jutta Urpilainen en de directeur van het UN Sustainable Development Solutions Network, dhr. Guillaume Lafortune, deel.
De Koningin is Pleitbezorgster van de SDG’s sinds 2016.

Lees verder →

Bezoek aan ASEB (Association pour la Solidarité étudiante en Belgique)

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan ASEB (Association pour la Solidarité étudiante en Belgique), actief op de universitaire campussen van Namen. Deze organisatie deelt voedselpakketten uit aan studenten die in precaire situaties leven. De coronapandemie heeft vele studenten bijzonder kwetsbaar gemaakt financieel én mentaal.

Lees verder →

Virtueel gesprek met dhr. Filippo Grandi

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek met dhr. Filippo Grandi, Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties. Het gesprek richt zich op de impact van de COVID-19 pandemie op de miljoenen vluchtelingen en de problemen met vaccinaties, onderwijs, huiselijk geweld en mentale gezondheid.

Lees verder →

Virtueel gesprek met experten over de impact van de coronacrisis op kinderen

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek met experten over de impact van de coronacrisis op kinderen, met bijzondere aandacht voor de problematiek van het cyberpesten. Deze virtuele ontmoetingen gesprekken  kaderen in de aandacht die de Koningin sinds enkele jaren vraagt voor de ernstige gevolgen van pestgedrag bij kinderen.

Lees verder →

Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hebben een virtuele ontmoeting met vrouwen uit diverse sectoren naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw:
mevr. Marie du Chastel, curator van het KIKK-festival en lid van de ‘Commission Arts Numériques’ van de Fédération Wallonie-Bruxelles
Prof. dr. Cleo Goyvaerts, Professor van het Laboratorium voor Moleculaire en Cellulaire Therapie aan de VUB (Longkankeronderzoek)
mevr. Jamila Louahed, vicepresident en head of global research and development bij GSK
Prof. Hylke Vandenbussche, Professor in de Internationale Economie aan het departement Economie aan de KU Leuven

Lees verder →

Videogesprek met dhr. David Beasley

Hare Majesteit de Koningin heeft een videogesprek met dhr. David Beasley, Executive Director van het World Food Programme (WFP) van de Verenigde Naties (VN). Het gesprek heeft betrekking op de bijdrage van het WFP aan de transformatie van landbouw-en voedselsystemen. De gevolgen van de COVID-19 pandemie op de voedselveiligheid kwamen eveneens aan bod. Dit gesprek heeft plaats in aanloop naar de VN-top over voedselsystemen, gepland in New York in de herfst van 2021.

In 2020 ontving het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties de Nobelprijs voor de vrede.

Lees verder →