Kerstbezoek aan het Koningin Mathilde Moeder- en Kind Centrum

Hare Majesteit de Koningin nam deel aan een werkvergadering die in het teken stond van de inzet van de teams van het Koningin Mathilde Moeder- en Kind Centrum UZA tijdens de coronapandemie. De Koningin ging in gesprek met zorgverleners, maar ook met ervaringsdeskundigen die (virtueel) getuigden over de zware impact van COVID-19 het voorbije jaar op de gezondheid van kinderen en jongeren, ouders, zwangere vrouwen evenals over de psychologische ondersteuning die gegeven werd aan de medewerkers in het UZA. De Koningin had verder een videochat met gehospitaliseerde kinderen en las een verhaaltje voor.

Lees verder →

Gesprekken met studenten

Hare Majesteit de Koningin hield recent virtuele gesprekken met studenten uit verschillende Belgische universiteiten (Ugent, KUL, ULiège, UMons, Solvay-ULB en UCLouvain). De Koningin stak hen een hart onder de riem voor het begin van de blokperiode en hun examens. De COVID-19 pandemie heeft een grondige impact gehad op het studentenleven en de organisatie van de lessen.

Lees verder →

Gesprekken over de mentale gezondheid van ouderen

De COVID-19-pandemie en de lockdown hebben een zware impact gehad op het mentale welzijn van veel ouderen en vooral op de woonzorgcentra. Hare Majesteit de Koningin heeft virtuele gesprekken met experten in de mentale gezondheid van ouderen. Professor Jan De Lepeleire is coördinator medisch-somatische zorg in het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KULeuven. Pierre Missotten is doctor in de psychologie, verbonden aan de Unité de Psychologie de la Sénescence, van de Université de Liège.

Lees verder →

Instelling De Zande

Hare Majesteit de Koningin brengt een werkbezoek aan de instelling De Zande te Beernem. Ze gaat in gesprek met begeleiders en verantwoordelijken van de instelling, en met meisjes die er verblijven. De pandemie en de coronamaatregelen hebben een grote impact gehad op de werking van de instelling en zo ook op het leven van deze jongeren. Omwille van de coronamaatregelen werden hun contacten met mensen van buitenaf erg beperkt.

De Zande biedt plaats aan 53 meisjes, verdeeld over 6 leefgroepen, die op beslissing van de jeugdrechter werden geplaatst. Tijdens hun verblijf volgen deze jongeren onderwijs op de campus en krijgen ze individuele en psychologische ondersteuning. De instelling zet actief in op het constructief en herstelgericht werken met de jongeren en hun ouders of opvoeders en werkt zo stap voor stap aan een terugkeer naar huis of naar een jeugdhulpvoorziening.

Lees verder →

Ontmoeting met Bart Van Loo

Hare Majesteit de Koningin ontvangt de Belgische schrijver Bart Van Loo. De auteur van verschillende bestsellers raakte bekend bij het grote publiek dankzij zijn voorstellingen en boeken waar hij zich verdiept in de Franse cultuur, de literatuur en de geschiedenis.
De ontmoeting vond plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel
.

Lees verder →

Gesprekken over mentale gezondheid

De COVID-19 pandemie heeft het mentale welzijn van veel mensen aangetast, in het bijzonder van de meest kwetsbaren. Hare Majesteit de Koningin had deze week meerdere virtuele gesprekken met experten over  de impact van de tweede golf van de pandemie op de psychologie van kinderen en jongeren.
Yvonne Anderson en Hannah Sharp zijn Britse specialisten in het versterken van de participatie van jongeren in het nemen van beslissingen die op hen van invloed zijn. Professor Ariane Bazan doceert aan de ULB en aan de Universiteit van Nancy; zij is ook psychoanalytica en lid van CELEVAL. Olivier Luminet is Professor Psychologie op de UCLouvain en op de ULB.

© Koninklijk Paleis
Lees verder →

Videogesprekken met vertegenwoordigers van UNICEF in India en Brazilië

Hare Majesteit de Koningin heeft videogesprekken met vertegenwoordigers van UNICEF in India en Brazilië, twee landen hard getroffen door Covid-19. De gesprekken gingen onder meer over de impact van de #pandemie op kinderen en het onderwijs.

Lees verder →

Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek met de rectoren van de grote Belgische universiteiten. Thema’s: de start van het academiejaar en covid, de evolutie van het hoger onderwijs, research & development en de wisselwerking tussen universiteiten en de bedrijfswereld.

Lees verder →

Bezoek aan La BaĂŻne te Houtain-le-Val

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan La Baïne te Houtain-le-Val, dat een afdeling is van vzw Amarrage. De vzw is een jeugdhulpdienst van de Federatie Wallonië-Brussel. Zij bieden vanuit een preventief perspectief begeleiding en onderdak aan jongeren van 3 tot 18 jaar die in een moeilijke thuissituatie leven. De medewerkers van de instelling werken met de kinderen en de jongeren om hun persoonlijke groei te bevorderen en om de banden met hun families te verbeteren en te herstellen. De Koningin heeft er tijdens haar bezoek een gesprek met jongeren die zich voorbereiden op een autonoom leven eens ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Ze ontmoet hierna de jongere kinderen die worden opgevangen binnen hun leefgroep. De Koningin hecht groot belang aan het mentaal welzijn van zeer kwetsbare jongeren. De inperkingsmaatregelen hebben ook een impact gehad op hun dagelijks leven.

Lees verder →

Bezoek aan het restaurant Kamiano van Sant’Egidio

Hare Majesteit de Koningin bezoekt het restaurant Kamiano van Sant’Egidio te Brussel. Kamiano zorgt tijdens de coronapandemie voor een take-away voedselbedeling voor dak- en thuislozen. De meest kwetsbaren in onze samenleving worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Sinds de uitbraak van het virus doen meer dak- en thuislozen beroep op de hulp van Kamiano en zijn vele vrijwilligers.

Lees verder →