Global Girls Summit 2018

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan de Global Girls Summit 2018 in het kader van de Wereldmeisjesdag, georganiseerd door Plan International.

Enkele honderden jongeren, afkomstig uit een zestigtal landen, zullen er van gedachten wisselen over gelijke rechten voor meisjes en jonge vrouwen.

De Koningin houdt de openingstoespraak in de Sint-Gorikshallen in Brussel.

  Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

Informele ontmoeting van Staatshoofden van Duitstalige landen – Zwitserland – dag 1

Op woensdag 5 en donderdag 6 september 2018 wonen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin de informele ontmoeting bij van Staatshoofden van Duitstalige landen. De ontmoeting vindt dit jaar in Zwitserland plaats, in het Kanton Graubünden. Deze bijeenkomsten vinden sinds 2004 plaats en worden ieder jaar in een van de deelnemende landen georganiseerd. België neemt hieraan voor de 5de maal deel.


 

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

Concert Preludium tot de Nationale Feestdag

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin en Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz wonen het preludeconcert op de Nationale Feestdag 2018 bij, aangeboden door de Koningin Elisabethwedstrijd. Het concert wordt verzorgd door het Nationaal Orkest van België onder leiding van Hugh Wolff. Het begeleidt Ivan Karizna, de vijfde laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello 2017 en de winnaar van de publieksprijs.

Dit concert vindt plaats in het Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR) in het teken van de vijfde verjaardag van het Koningschap van Zijne Majesteit de Koning.


 

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

Ontvangst president van Angola

Koning Filip en Koningin Mathilde hebben vandaag de president van Angola, João Lourenço, en zijn echtgenote ontvangen.

 

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

Week van het geld

Naar aanleiding van de Week van het geld, maakt  Hare Majesteit de Koningin kennis met een nieuw financieel educatief bordspel Just’in Budget . De Koningin neemt deel aan een rondetafel over preventie schuldenlast voor jongeren tot 25 jaar en de tools die daarvoor kunnen worden ingezet in een schoolcontext of daarbuiten. De activiteit gaat door bij het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te Sint-Jans-Molenbeek.

Deze sensibiliseringsweek wordt georganiseerd door Wikifin.be. Dit is het programma financiële educatie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

  Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018

Eerste Dame van de Islamitische Republiek Afghanistan

Hare Majesteit de Koningin ontving deze ochtend Mevr. Rula GHANI, Eerste Dame van de Islamitische Republiek Afghanistan op het Koninklijk Paleis te Brussel. Tijdens het onderhoud werd gesproken over de inclusieve uitvoering van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Bijzondere aandacht ging naar deze doelstellingen die betrekking hebben op de rechten van de vrouw alsook op de maatschappelijke positie van de vrouw in Afghanistan, inclusief kwaliteitsonderwijs en goede gezondheid met inbegrip van de mentale gezondheid.

Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017

Opera Pinocchio – De Munt

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen de Belgische première bij van de opera Pinocchio door componist Philippe Boesmans in de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel. Deze nieuwe creatie is gebaseerd op de eigentijdse theaterbewerking van het verhaal van Pinocchio door Joël Pommerat. Met de opera viert De Munt zijn ‘thuiskomst’ in het historische gebouw op het Muntplein na restauratiewerken van meer dan twee jaar.


 
Lees verder →

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017