Pharma Haelvoet

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brengen een bezoek aan de apotheek Pharma Haelvoet in Evere (Brussel-Hoofdstedelijk Gewest). Zij maken er kennis met het personeel van de apotheek en nemen deel aan een werkvergadering met apothekers uit de verschillende gewesten. Tijdens dit gesprek wordt o.a. de cruciale rol van apothekers tijdens de coronacrisis besproken.

Lees verder →

Jan Yperman Ziekenhuis

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezoeken het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper. Na een inleidende werkvergadering praten ze er met de medewerkers van het ziekenhuis over hun ervaringen inzake de Covid pandemie en de vaccinatievoorbereidingen. Ter afsluiting bezoeken de Koning en de Koningin de spoeddienst van het ziekenhuis.

Lees verder →

Ronde tafel over de mode- en kledingsector

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan een ronde tafel over de mode- en kledingsector. De huidige toestand en de economische impact van de COVID-19 pandemie zullen aan bod komen, evenals de toekomstperspectieven van de sector, inclusief duurzaamheid en digitalisering. Dit evenement brengt vertegenwoordigers van grote merken en van familiebedrijven samen. Het wordt georganiseerd door Comeos, de Belgische federatie van handel en diensten.

Lees verder →

Virtueel gesprek met vertegenwoordigers van het CLB

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek met vertegenwoordigers van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Het CLB brengt leerlingen, ouders en de school samen en werkt multidisciplinair op vier domeinen, waaronder leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg en psychosociaal functioneren. Tijdens de coronapandemie zijn hun uitdagingen des te groter geworden.

4 februari werd door de onderwijsnetwerken uitgeroepen tot Dag van de CLB-medewerker.

© Koninklijk Paleis
Lees verder →

Le Toboggan

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan Le Toboggan, een instelling voor de opvang van tienermeisjes uit de jeugdhulp. De Koningin gaat in gesprek met begeleiders en verantwoordelijken van de instelling, evenals met de adolescenten. Zij maakt verder kennis met het project Marsipulama dat tienermoeders in moeilijkheden opvangt, en ontmoet verder jongeren die zich voorbereiden op een autonoom leven eens ze meerderjarig worden.
De pandemie en de coronamaatregelen hebben een grote impact op de werking van de instelling en zo ook op het leven van deze jongeren.

Embed from Getty Images Lees verder →

Virtueel gesprek met leerkrachten uit secundaire scholen

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek met leerkrachten uit Brusselse, Vlaamse en Waalse secundaire scholen. De impact van COVID-19 op het lesprogramma, hun ervaringen met afstandsonderwijs en het introduceren van innoverende lesmethodes worden besproken. Eveneens wordt er dieper ingegaan op de respons van de leerlingen en op de inspanningen om geen leerachterstand op te lopen. Ook mentale gezondheid bij jongeren komt aan bod.

Het thema van de derde Internationale Onderwijsdag op 24 januari is ‘het opnieuw opstarten en revitaliseren van het onderwijs voor de COVID-19-generatie’. De Koningin hecht groot belang aan kwaliteitsonderwijs dat niemand uitsluit. Onderwijs is immers essentieel voor het behalen van alle 17 ontwikkelingsdoelstellingen.

Lees verder →

Teach for Belgium

Hare Majesteit de Koningin heeft een videogesprek met dhr. Etienne Denoël en mevr. Caroline de Cartier van Teach for Belgium. De vzw wil onderwijsongelijkheden verminderen door jonge afgestudeerden en professionals op te leiden tot inspirerende leraren in vakken waar een lerarentekort heerst, voor de leerlingen van de meest kansarme scholen. Sinds de lancering in 2013 hebben 230 docenten zich aangemeld voor het programma, wat een impact heeft op 56.000 studenten. Het gesprek gaat over de gevolgen van de COVID-pandemie op de werking van het Teach for Belgium-project. De vzw paste zich aan en vond nieuwe manieren om leerkrachten te werven, te selecteren, op te leiden en te ondersteunen.

Het thema van de derde Internationale Onderwijsdag op 24 januari is ‘het opnieuw opstarten en revitaliseren van het onderwijs voor de COVID-19-generatie’. De Koningin hecht groot belang aan kwaliteitsonderwijs dat niemand uitsluit. Onderwijs is immers essentieel voor het welslagen van alle 17 ontwikkelingsdoelstellingen.

Lees verder →

Bezoek aan het psychiatrisch ziekenhuis Sans Souci

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan het psychiatrisch ziekenhuis Sans Souci in Jette. Zij woont er een kerstconcert bij dat wordt aangeboden door de muzikanten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth aan de patiënten en het personeel van de ziekenhuis. Het concert maakt deel uit van het project Sharing Christmas On Tour, een reeks van concerten die de Muziekkapel brengt op de binnenkoer of in de tuin van verschillende medische en sociale instellingen. Dit project is geïnspireerd op de suggestie van de Koningin om een keten van muzikale solidariteit te creëren.

Lees verder →

Instelling De Zande

Hare Majesteit de Koningin brengt een werkbezoek aan de instelling De Zande te Beernem. Ze gaat in gesprek met begeleiders en verantwoordelijken van de instelling, en met meisjes die er verblijven. De pandemie en de coronamaatregelen hebben een grote impact gehad op de werking van de instelling en zo ook op het leven van deze jongeren. Omwille van de coronamaatregelen werden hun contacten met mensen van buitenaf erg beperkt.

De Zande biedt plaats aan 53 meisjes, verdeeld over 6 leefgroepen, die op beslissing van de jeugdrechter werden geplaatst. Tijdens hun verblijf volgen deze jongeren onderwijs op de campus en krijgen ze individuele en psychologische ondersteuning. De instelling zet actief in op het constructief en herstelgericht werken met de jongeren en hun ouders of opvoeders en werkt zo stap voor stap aan een terugkeer naar huis of naar een jeugdhulpvoorziening.

Lees verder →

European Health Summit

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan de European Health Summit. Zij houdt een toespraak gewijd aan mentale gezondheid tijdens de zitting. De summit brengt via een virtuele manier beleidsmakers, vertegenwoordigers van de privésector en experten uit de medische wereld samen. De debatten hebben betrekking op het gezondheidsbeleid in Europa, de rol van innovatieve geneesmiddelen en vaccins, gezondheidsdata en digitale steun ten dienste van de gezondheid, mentale gezondheid evenals de duurzaamheid van gezondheidssystemen in Europa.

Als Pleitbezorgster voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, hecht de Koningin een groot belang aan gezondheid en het welzijn van iedereen, in het bijzonder aan mentale gezondheid.

Lees verder →