Voorleesweek

Hare Majesteit de Koningin bezoekt het WZC Sint Franciscus in Vinkt. Ze leest er voor uit het boek aan ouderen en jongeren in het kader van de Voorleesweek (20 tot 28 november 2021). Dit jaar staan namelijk de vermaatschappelijking van de zorg en intergenerationele initiatieven tussen scholen en woonzorgcentra centraal.
Het voorlezen zet aan tot sociaal contact tussen generaties en is een middel tegen eenzaamheid en isolatie.  Het bezoek van de Koningin is dan ook een warm pleidooi voor vrijwilligers om zich te engageren als voorleesvrijwilliger in een Woonzorgcentrum.

Lees verder →

Provincie Vlaams-Brabant

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezoeken de provincie Vlaams-Brabant. Het bezoek start bij de afdeling voor de behandeling van eetstoornissen van de psychiatrische Kliniek Alexianen in Tienen. De Vorsten maken er kennis met het multidisciplinaire team van verzorgers en de patiënten, en volgen een les van de Ziekenhuisschool De Radar. Vandaar gaan ze naar SESVanderHave Innovation Center (SVIC), het onderzoekscentrum van deze wereldwijde speler in de suikerbietenzadensector, waar de suikerbietvariëteiten van de toekomst worden ontwikkeld. Vervolgens staat een bezoek aan de Abdij van Averbode op het programma ter gelegenheid van de 900ste verjaardag van de Norbertijnerorde. De Vorsten zullen ook kennis maken met de abdijgemeenschap. Het bezoek eindigt met een ontmoeting met de bevolking in Diest.

Lees verder →

Tentoonstellingen ‘De Verbeelding van het Universum’ en ‘De oerknal voorbij’

Hare Majesteit de Koningin bezoekt de tentoonstellingen De Verbeelding van het Universum in Museum M en De oerknal voorbij in de universiteitsbibliotheek van Leuven. Deze exposities maken deel uit van het KNAL! Stadsfestival van de Big Bang, een reeks culturele evenementen in het teken van de oerknaltheorie. Het festival is een hommage aan professor Georges Lemaître die beschouwd wordt als de vader van de bigbangtheorie en de grondlegger van de moderne kosmologie

Lees verder →

RevArte

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan RevArte, een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis in Edegem dat dit jaar zijn tiende verjaardag viert. De Koningin praat er met de directie over de voortrekkersrol die RevArte speelt op vlak van revalidatiezorg. Daarna ontmoet ze de patiënten en het personeel van het centrum Herbosch-Ceurremans, dat zich specifiek richt op het herstel van jonge verkeersslachtoffers. Tot slot maakt de Koningin in de therapiezaal kennis met de modernste technologieën, zoals de staprobot, de virtuele spiegeltherapie en een interactief therapeutisch scherm.

Lees verder →

Herdenking van de vijfentwintigste verjaardag van de Witte Mars

Hare Majesteit de Koningin woont de herdenking bij van de vijfentwintigste verjaardag van de Witte Mars in ons land. Tijdens dit eerbetoon wordt hulde gebracht aan alle kinderen die het slachtoffer zijn van verdwijningen en seksuele uitbuiting.
Deze herdenking vindt plaats aan het herdenkingsstandbeeld De Bode – Aan de vermiste kinderen in het Warandepark te Brussel.

Lees verder →

Ecole Hôtelière Provinciale de Namur (EHPN)

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan de Ecole Hôtelière Provinciale de Namur (EHPN). Tijdens een rondetafelgesprek krijgt de Koningin informatie over de verschillende opleidingen in de hotelsector. Daarna bezoekt ze enkele ateliers met praktijklessen en drie keukens: de warme keuken, de koude keuken en de bakkerij/banketbakkerij. De Koningin ontmoet ook jongeren en leraars.

Lees verder →

Panelgesprek rond mentaal welzijn

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan een panelgesprek rond mentaal welzijn samen met EU Commissaris Kyriakides en jongeren uit 4 Europese landen naar aanleiding van de publicatie van het regionaal rapport van Unicef’s State of the World’s Children Report 2021. Het rapport onderzoekt voor het eerst de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren wereldwijd en past in de context van een groeiende aandacht voor mentale gezondheid.

De covid-19-pandemie heeft mentaal welzijn het afgelopen jaar extra onder de aandacht gebracht. Afstandsmaatregelen, schoolsluitingen en lockdowns hadden een negatieve impact op het onderwijs, diensten voor kinderbescherming- en gezinsondersteuning, jeugdwerkloosheid en de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren.

Lees verder →

Europalia

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin openen de 28ste editie van cultuurfestival “Europalia” in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Het artistiek programma van Europalia Trains&Tracks staat helemaal in het teken van de trein. De openingstentoonstelling “Sporen van moderniteit” schetst de impact van de trein op de maatschappij en in het bijzonder op de schilderkunst. Europalia duurt zeven maanden en telt ongeveer 70 evenementen, niet enkel in musea, maar ook in stations en rijdende treinen.

Lees verder →

Rondetafel door vzw Markant

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan een rondetafel die georganiseerd wordt door de vzw Markant in het kader van haar professionele netwerk Artemis. Centraal staat het thema Creativiteit en vindingrijkheid in moeilijke omstandigheden. Er wordt dieper ingegaan op drie uitdagingen voor de private sector: de impact van COVID 19 en de Brexit op het ondernemen; en het belang van duurzaamheid. Deze bijeenkomst gaat door in August Antwerpen. 
De Koningin gaat regelmatig in gesprek met zakenvrouwen over uiteenlopende onderwerpen die de bedrijfswereld bezighouden.

Lees verder →

Evenement over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als instrument voor een transitie naar verantwoordelijke organisaties

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan een evenement over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als instrument voor een transitie naar verantwoordelijke organisaties op de campus van de UCLouvain. Het evenement brengt studenten van vijf Franstalige universiteiten en hogescholen samen (UCLouvainUNamurULiègeUMons en EPHEC) en is het derde luik van een reflectie- en discussieprogramma tussen studenten en professoren van de Belgische managementschools en faculteiten economie. De eerste twee vonden respectievelijk plaats in de Antwerp Management School in februari 2020 en in de Solvay Brussels School in mei van dit jaar, eveneens in aanwezigheid van de Koningin.

De Koningin pleit voor een grotere betrokkenheid van jongeren bij de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsagenda van de VN.

Lees verder →