Music Connects – vzw Blij Leven

Hare Majesteit de Koningin bezoekt het Multifunctioneel Centrum Meetjesland van de vzw Blij Leven. MFC Meetjesland is met het project ‘nootjes delen’ laureaat van Music Connects van het Koningin Mathilde Fonds. De Koningin gaat in gesprek met kinderen en jongeren die in het opvangcentrum verblijven omwille van problematische leefsituatie. Er is dagbegeleiding, residentiële opvang, een trainingcentrum voor kamerwonen en begeleid zelfstandig wonen. Tijdens het bezoek aan de verschillende leefgroepen, wordt nadruk gelegd op de veerkracht van de jongeren tijdens de coronaperiode en op hun initiatieven om deze moeilijke periode te overbruggen.

Lees verder →

Bezoek aan het Wikifin Lab

Hare Majesteit de Koningin woont de opening bij van het nieuwe Wikifin Lab. Na een academische zitting over het belang van financiële geletterdheid, bezoekt zij het lab samen met jongeren. In het Wikifin Lab kunnen leerlingen uit het secundair onderwijs experimenteren met verschillende financiële situaties uit het dagelijks leven. Dit digitaal en interactief centrum voor financiële educatie werd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) opgericht en is uniek in de wereld.

Lees verder →

Ronde tafel over duurzaamheid en armoede

Hare Majesteit de Koningin zat een ronde tafel voor over duurzaamheid en armoede in het Paleis te Brussel. In de vele gesprekken die de Koningin had tijdens de laatste maanden kwam de toegenomen bestaansonzekerheid als gevolg van de COVID-19 epidemie vaak naar voor. Bovendien werd het verslag van het Steunpunt tot bestrijding van de armoede voor de eerste maal gewijd aan deze belangrijke problematiek. Vertegenwoordigers van het steunpunt, van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en van andere verenigingen actief in de armoedebestrijding namen deel aan de rondetafel. De Koningin is pleitbezorger van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Lees verder →

Eerste schooldag

Koning Filip en Koningin Mathilde hebben deze ochtend hun jongste dochter Prinses Eléonore op haar eerste schooldag in het middelbaar onderwijs naar haar nieuwe school, het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem, begeleid.

Lees verder →

Nationale Feestdag 2020

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Gabriel, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore wonen de Te Deum voor de nationale feestdag bij in de Sint-Michiels-en-Sint Goedelekathedraal te Brussel. Na het Te Deum verplaatst de Koning zich naar BOZAR om de muurschildering te bekijken van kunstenaar en kalligraaf Dema One en van de jongeren die deelnamen aan zijn studio in Molenbeek.

Lees verder →

Concert ‘Preludium tot de Nationale Feestdag’

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, en Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid, Prins Lorenz en Prins Laurent wonen het concert Preludium tot de Nationale Feestdag bij, aangeboden door de Internationale Koningin Elisabethwedstrijd in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Het Nationaal Orkest van België staat onder leiding van Michaël Schønwandt.

Lees verder →

#CopingWithCOVID webinar van de Verenigde Naties

Hare Majesteit de Koningin spreekt jongeren toe ter gelegenheid van een webinar van de Verenigde Naties rond mentale gezondheid en COVID-19. VN Secretaris-Generaal, Antonio Guterres, de directeur-generaal van de WGO, Tedros Ghebreyesus, en de directeur-generaal van UNICEF, Henrietta Fore, evenals de VN-gezant voor jongeren, Jayathma Wickramanayake, nemen deel. De Koningin onderlijnt dat ‘we het momentum kunnen gebruiken dat voortvloeit uit de mobilisatie rond Covid-19 om initiatieven rond mentale gezondheid en welzijn te versnellen. We moeten op alle fronten actief zijn door preventie te verbeteren, veerkracht te verhogen, bewustwording te versterken, tegen het stigma te strijden en toegang tot steun en zorg bewerkstellingen voor iedereen.’

Lees verder →

VZW Kadee

Hare Majesteit de Koningin bezoekt het jongerenkamp van vzw Kadee in het Bivakhuis de Havik te De Pinte. Vzw Kadee organiseert vakantiekampen voor jongeren in armoede of in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De kampen voorzien meer animatoren dan gemiddeld en de vrijwilligers hebben ervaring met de doelgroep. De coronacrisis heeft het belang en de nood aan ontspanning voor kinderen en jongeren aangetoond. 

Lees verder →

Bezoek aan Minor-Ndako

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan de vzw Minor-Ndako te Anderlecht. De organisatie zorgt voor de opvang en begeleiding van kwetsbare jongeren en begeleidt hen naar zelfstandig wonen. De kinderen die door Minor-Ndako worden begeleid, kunnen kinderen zijn van wie de ouders (tijdelijk) de zorg niet op zich kunnen nemen of niet-begeleide minderjarigen (eenieder onder de 18 die in België toekomt zonder ouder of wettelijke voogd). De Koningin gaat eerst in gesprek met jongeren die worden voorbereid op zelfstandigheid en vervolgens met de begeleiders die de werkmethode toelichten. Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Integrale Jeugdhulp.

Lees verder →

Bezoek aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezoeken het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen (ITG). Het ITG is een belangrijke partner in de strijd tegen het coronavirus. Via haar gespecialiseerde medische diensten, onderwijs, training, en wetenschappelijk onderzoek draagt het ITG met haar unieke expertise bij tot het vinden van duurzame oplossingen zowel in ons land als op internationaal vlak. De Koning en de Koningin ontdekken er de samenwerkingsverbanden waarin het Instituut opereert en de analyse van de impact van het virus op de ontwikkelingslanden, met name op het Afrikaanse continent.

Lees verder →
Alle originele inhoud op deze pagina's wordt gedigitale vingerafgedrukt en gecertificeerd door Digiprove