Tentoonstelling Kinderen van de Renaissance

Hare Majesteit de Koningin bezoekt de nieuwe tentoonstelling Kinderen van de Renaissance in Museum Hof Van Busleyden in Mechelen. Aan de hand van kunstwerken, geschriften en gebruiksvoorwerpen vertelt deze tentoonstelling het verhaal van drie generaties Bourgondisch-Habsburgse prinsen en prinsessen die opgroeien in Mechelen in de 16de eeuw. Met dit bezoek wenst de Koningin de cultuursector te ondersteunen, die de afgelopen maanden zwaar getroffen werd door de coronacrisis.

Deze tentoonstelling staat onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning.

Lees verder →

Videogesprek met een Nederlands- en Franstalige klas uit het lager onderwijs

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtuele ontmoeting met een Nederlandstalige klas (Mariaschool in Tervuren) en Franstalige klas (Ecole libre de Soignies Carrières ) uit het lager onderwijs. Ze neemt er deel aan het klasspel Just’in Budget, een initiatief van het Wikifin Lab van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Het spel leert kinderen op een leuke en leerrijke manier om te gaan met een budget en financiële vragen uit het dagelijkse leven op te lossen. Hare Majesteit de Koningin steunt al enkele jaren initiatieven rond financiële geletterdheid bij ouders, kinderen en jongeren.

Deze deelname geeft het officiële startschot van de Week van het Geld van Wikifin, die plaatsvindt van 22 tot 28 maart.

Lees verder →

Zorgbabbel – Week van de Zorg

Hare Majesteit de Koningin neemt in het kader van de Week van de Zorg deel aan een Zorgbabbel met als thema ‘de mentale sterkte van de zorg’. De Zorgbabbel is een online talkshow gericht naar het zorgpersoneel en allen die geïnteresseerd zijn in zorg en welzijn. De Koningin brengt tijdens deze Zorgbabbel een boodschap voor de zorgsector en neemt deel aan een ronde tafel met 3 experten. Ze vraagt er aandacht voor de gevolgen van de constante druk waarmee het zorgpersoneel sinds de uitbraak van de coronapandemie geconfronteerd wordt.

Lees verder →

Bezoek aan Villa Samson en de afdeling kinderpsychiatrie (PAika) en pediatrie van het UZ Brussel

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan Villa Samson en de afdeling kinderpsychiatrie (PAika) en pediatrie van het Universitair Ziekenhuis Brussel. PAika is een psychiatrische afdeling dat ambulante en residentiële hulp biedt aan infants, kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek.

De Koningin heeft er een gesprek over mentale gezondheid en eetstoornissen met kinderen en jongeren die in de afdeling verblijven. Ze kreeg er uitleg over de werking van de eetkliniek, de samenwerking met de pediatrische afdeling en de werking van Villa Samson, een unieke zorgfaciliteit die patiënten toelaat om tijdens een langere ziekenhuisopname contact te hebben met hun huisdier.

Het bezoek van de Koningin stond in het teken van het mentale welzijn van jongeren, en in het bijzonder het toenemend aantal ernstige eetstoornissen bij kinderen en tieners ten gevolge van de coronacrisis.

Lees verder →

Virtuele ontmoeting met opmerkelijke vrouwen

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtuele ontmoeting met opmerkelijke vrouwen afkomstig uit de provincie Luxemburg naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. Het gesprek gaat over de positie van de vrouw in onze samenleving en de uitdagingen waarmee vrouwen geconfronteerd worden.

Onderstaande vrouwen namen deel aan het gesprek:
mevr. Julie Bailly, mezzosopraan
mevr. Sandrine Brasseur, chef-kok van het restaurant « Le Chef est une femme »
mevr. Carol Huberty, huisarts
mevr. Stéphanie Thiery, Directrice van « La Petite Plante », een residentie voor volwassenen met een meervoudige beperking
mevr. Bernadette Theny, Directrice van de Kamer van Koophandel en Industrie van Belgisch Luxemburg (CCILB)

Lees verder →

Pharma Haelvoet

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brengen een bezoek aan de apotheek Pharma Haelvoet in Evere (Brussel-Hoofdstedelijk Gewest). Zij maken er kennis met het personeel van de apotheek en nemen deel aan een werkvergadering met apothekers uit de verschillende gewesten. Tijdens dit gesprek wordt o.a. de cruciale rol van apothekers tijdens de coronacrisis besproken.

Lees verder →

Jan Yperman Ziekenhuis

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezoeken het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper. Na een inleidende werkvergadering praten ze er met de medewerkers van het ziekenhuis over hun ervaringen inzake de Covid pandemie en de vaccinatievoorbereidingen. Ter afsluiting bezoeken de Koning en de Koningin de spoeddienst van het ziekenhuis.

Lees verder →

Ronde tafel over de mode- en kledingsector

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan een ronde tafel over de mode- en kledingsector. De huidige toestand en de economische impact van de COVID-19 pandemie zullen aan bod komen, evenals de toekomstperspectieven van de sector, inclusief duurzaamheid en digitalisering. Dit evenement brengt vertegenwoordigers van grote merken en van familiebedrijven samen. Het wordt georganiseerd door Comeos, de Belgische federatie van handel en diensten.

Lees verder →

Virtueel gesprek met vertegenwoordigers van het CLB

Hare Majesteit de Koningin heeft een virtueel gesprek met vertegenwoordigers van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Het CLB brengt leerlingen, ouders en de school samen en werkt multidisciplinair op vier domeinen, waaronder leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg en psychosociaal functioneren. Tijdens de coronapandemie zijn hun uitdagingen des te groter geworden.

4 februari werd door de onderwijsnetwerken uitgeroepen tot Dag van de CLB-medewerker.

© Koninklijk Paleis
Lees verder →

Le Toboggan

Hare Majesteit de Koningin brengt een bezoek aan Le Toboggan, een instelling voor de opvang van tienermeisjes uit de jeugdhulp. De Koningin gaat in gesprek met begeleiders en verantwoordelijken van de instelling, evenals met de adolescenten. Zij maakt verder kennis met het project Marsipulama dat tienermoeders in moeilijkheden opvangt, en ontmoet verder jongeren die zich voorbereiden op een autonoom leven eens ze meerderjarig worden.
De pandemie en de coronamaatregelen hebben een grote impact op de werking van de instelling en zo ook op het leven van deze jongeren.

Embed from Getty Images Lees verder →