Bezoek aan de provincie Luxemburg

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brengen een bezoek aan de provincie Luxemburg. Het bezoek start in Vielsalm bij het La “S” Grand Atelier, een kunstencentrum voor mensen met een handicap. Vandaar gaan de Koning en de Koningin naar de Comptoir Forestier in Marche-en-Famenne. Hier worden zaden van de beste bosbestanden in Wallonië verzameld, gesorteerd en verkocht aan particuliere kwekers om zo de productiviteit, de genetische diversiteit en de duurzaamheid van de Waalse bossen te verzekeren. Het bezoek eindigt in het Château Jadot in Marche-en-Famenne waar de Vorsten worden de plaatselijke autoriteiten en de bevolking ontmoeten.

Lees verder →

L’Essentiel

Hare Majesteit de Koningin bezoekt L’Essentiel, een afdeling van het CHU UCL in Namen waar borstkankerpatiënten en hun naasten ondersteuning krijgen van een pluridisciplinair en professioneel team tijdens hun behandeling. Gekwalificeerde vrijwilligers bieden zowel individuele zorgen als collectieve ateliers en gespreksessies aan. De Koningin brengt dit bezoek deze maand in het kader van de sensibilisering rond borstkanker. Naast de preventieve en curatieve zorg, moet ook aandacht gaan naar het mentale welzijn van borstkankerpatiënten.

Lees verder →

Wereldtop over Mentale Gezondheid “Mind our rights, now!”

Hare Majesteit de Koningin neemt in haar hoedanigheid van Pleitbezorgster van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties deel aan de Wereldtop over Mentale Gezondheid “Mind our rights, now!”, in Parijs. De top gaat voor de derde keer op rij door, na Londen in 2018 en Amsterdam in 2019, en wil uitwisselingen tussen professionals, het maatschappelijk middenveld en politici stimuleren. Op die manier kunnen de praktijken op het vlak van geestelijke gezondheid sneller evolueren.

De Koningin ontmoet er ook de directeur-generaal van de UNESCO, Audrey Azoulay, voor een gesprek over de vooruitzichten voor het onderwijs wereldwijd na de sluitingen van scholen en het groeiend aantal schoolverlaters als gevolg van de covid-19 pandemie. Ten slotte wordt de kwaliteit van het onderwijs en burgerschapseducatie, alsook het mentaal welzijn op school en de werkvloer, besproken in een werkvergadering met hoge ambtenaren van de OESO.

De Koningin kreeg recent opnieuw de rol van Pleitbezorgster van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen toegewezen van VN Secretaris-Generaal António Guterres. Zij bekleedt deze functie sinds 2016, en besteedt in deze hoedanigheid bijzondere aandacht aan geestelijke gezondheid.

Lees verder →

The Pan European Mental Health Coalition

Hare Majesteit de Koningin is aanwezig op de voorstelling van The Pan European Mental Health Coalition die gelanceerd wordt door World Health Organization (WHO) Europe in Brussel in samenwerking met de Europese Unie. Deze coalitie richt zich zowel tot beleidsmakers als zorgverleners, maar ook tot alle lagen van de maatschappij. Door concrete acties die gedefinieerd werden binnen WHO Europe, wordt de mentale gezondheid hoger op de agenda geplaatst binnen Europa.

Lees verder →

UN House

Hare Majesteit de Koningin bezoekt het UN House, de zetel van het merendeel van de agentschappen, fondsen en programma’s van de Verenigde Naties in Brussel. De Koningin heeft een gesprek met de vertegenwoordigers van deze organisaties over de grote prioriteiten van de VN, in het bijzonder inzake de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoestellingen. Via een virtueel bezoek aan het Bureau van de Verenigde Naties in Monrovia (Liberia) krijgt de Koningin ook zicht op het werk van de VN op het terrein.

Lees verder →

Bezoek aan het gebied dat zwaar getroffen werd door de overstromingen

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezoeken het gebied dat zwaar getroffen werd door de overstromingen van juli. Ze krijgen in het Stadhuis van Verviers een stand van zaken van de betrokken diensten over de huidige situatie en de lopende en toekomstige acties ter ondersteuning van de lokale bevolking, in aanwezigheid van federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, en Minister-President van het Waals Gewest Elio Di Rupo. Ze ontmoeten vervolgens in Ensival lokale handelaars, vertegenwoordigers van het Rode Kruis, van Defensie en van enkele hulpverenigingen. De Vorsten verplaatsen zich ten slotte naar Esneux waar ze een bezoek brengen aan het Koninklijk Atheneum dat zich in moeilijke omstandigheden heeft klaargestoomd voor het nieuwe schooljaar.

Lees verder →

MoMu

Hare Majesteit de Koningin bezoekt het vernieuwde ModeMuseum in Antwerpen. Het bezoek start met een rondetafel over mode en de uitdagingen van de sector tijdens en na de coronacrisis. Vervolgens krijgt de Koningin een rondleiding door een van de vaste tentoonstellingen van het museum die avant-garde Belgische en internationale mode belicht aan de hand van een wisselende presentatie van silhouetten en archiefmateriaal uit de collectie. Tot slot maakt de Koningin in de vernieuwde bibliotheek kennis met de studiecollectie en woont ze een praktijkles bij over mode, kleding en textiel.

© Foto van Geert Janssens. Niet zonder zijn toestemming over te nemen
Lees verder →

Nationale feestdag

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent wonen Te Deums bij naar aanleiding van de Nationale Feestdag in respectievelijk de Sint-Michiels-en-Sint Goedelekathedraal in Brussel, de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt en de Collegiale Sainte-Waudru in Bergen. In de namiddag wonen de Koning en de Koningin, Prinses Astrid en Prins Lorenz, Prins Laurent, en Prinses Delphine en dhr. Jim O’Hare de Plechtigheid van de Nationale Feestdag op het Paleizenplein bij.

De Koning en de Koningin ronden de Nationale Feestdag af met een bezoek aan Farra Clerlande in Ottignies, een residentie voor volwassenen met een ernstige of zware mentale beperking, en aan het Nationaal MS Centrum in Melsbroek.

Lees verder →

Overstromingen

Koning Filip en Koningin Mathilde hebben vandaag een bezoek gebracht aan Chaudfontaine, dat zwaar getroffen is door de overstromingen ten gevolge van de zware regenval. Ze proberen de bewoners een hart onder de riem te steken, en bedanken alle hulpdiensten die hard aan het werk zijn in de getroffen gebieden.

Lees verder →